Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Combifunctionaris IKC / Brede school - K1292
Omschrijving
In dit keuzedeel komt het specifieke van het werken binnen een Integraal Kindcentrum (IKC) aan de orde. Er worden kennis en vaardigheden beschreven die een beginnend beroepsbeoefenaar voorbereiden op het werken in een IKC. Hierbij ligt de focus op het ondersteunen en stimuleren van kinderen in hun doorgaande ontwikkeling, het verbinden van formeel en informeel leren en het werken in interdisciplinaire teams.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
29-01-2022
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot