Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg
Omschrijving
De persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg richt zich afhankelijk van de behoeften, mogelijkheden, kracht en leefsituatie van de cliënt op herstel, behoud of ontwikkeling van de eigen regie, zelfredzaamheid, zelfstandig functioneren, maatschappelijke participatie, rehabilitatie en/of preventie en het welbevinden (kwaliteit van leven). Hij/zij kan daarbij een balans vinden in wat de cliënt zelf kan en wat aan ondersteuning nodig is. De persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg ondersteunt cliënten zowel individueel als in groepsverband en doet dat in afstemming en samenwerking met de cliënt en betrekt de omgeving. Hij/zij doet zijn/haar werk dan ook in voortdurende dialoog met de cliënt en naastbetrokkenen. Hij/zij moet kunnen omgaan met spanningen en verschillen tussen de wensen, mogelijkheden, normen en waarden van de cliënt en naastbetrokkenen. De insteek is steeds om wat goed is voor de cliënt en wat die wil en kan, te verenigen met de inbreng van naastbetrokkenen en met de mogelijkheden die hij/zij als persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg heeft. De persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg is initiatiefrijk, creatief en weet van aanpakken. Dit betekent dat hij/zij kansen ziet en deze kansen kan oppakken, en dat hij/zij creatieve oplossingen weet te bedenken voor nieuwe vraagstukken, ook in zeer complexe en weinig stabiele situaties. Hij/zij gaat professioneel om met zijn/haar gevoelens en emoties bij weerstand, tegenslag en moeilijke situaties. Hij/zij treedt creatief en handelend op in onverwachte, mogelijk escalerende situaties en brengt daarbij zijn/haar mogelijkheden en grenzen duidelijk naar voren. De persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg heeft een helikopterview, voert regie over de processen rond de uitvoering van het ondersteuningsplan en coördineert werkzaamheden van verschillende collega’s, activiteiten rond de regie over het leven van de cliënt en activiteiten met een groep cliënten. Hij/zij heeft een begeleidende rol voor (nieuwe) collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers en geeft hen feedback. Hij/zij heeft een stimulerende en ondersteunende rol voor naastbetrokkenen. Verder draagt hij/zij zorg voor continuïteit van de uitvoering van organisatiegebonden taken en een goede afstemming met deskundigen vanuit andere disciplines.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25779 01-08-2022  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Maatschappelijke Zorg Agrarisch loonwerk K0255 01-04-2022
Arbeidsparticipatie K0002 01-08-2022
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-08-2022
Begeleiding en ondersteuning op een zorgboerderij K1371 Concept
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2022
Bestaans(on)zekerheid en mensenrechten K1228 Concept
Biologische bedrijfsvoering K0890 01-04-2022
Complementaire zorg K0507 01-08-2022
De mediawijze zorg- en welzijnsprofessional K1092 01-08-2022
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2022
Diversiteit K0024 01-08-2022
Doorstroom naar HBO Gezondheidszorg K0148 01-08-2022
Doorstroom naar HBO mens en maatschappij K0231 01-08-2022
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2022
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2022
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2022
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-08-2022
Engels B1/B2 K0803 01-08-2022
Ernstig meervoudige beperkingen K0233 01-08-2022
Ervaringsdeskundigheid K0432 01-08-2022
Expressief talent K0152 01-08-2022
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2022
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2022
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2022
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2022
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2022
Geriatrische revalidatiezorg K0902 01-08-2022
Gerontopsychiatrie K0988 01-08-2022
Gezonde leefstijl K0219 01-08-2022
Hechtingsproblematiek K1402 Concept
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2022
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2022
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2022
Interprofessioneel samenwerken voor cliënten met een verstandelijke beperking K1277 Concept
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2022
Jeugd- en opvoedhulp K0159 01-08-2022
Jongerenwerk K0160 01-08-2022
Kortdurende herstelzorg eerstelijnsverblijf K1310 Concept
Landbouwhuisdieren K0060 01-04-2022
Lean en creatief K0512 01-08-2022
Leider sportieve recreatie K0920 01-08-2022
Melkwinning K0317 01-04-2022 01-01-2023
Mensen met een verstandelijke en visuele beperking K1062 01-08-2022
Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag K0066 01-08-2022
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel K0067 01-08-2022
Omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie K1145 01-08-2022
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2022
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 K0389 01-08-2022
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2022
Ondersteunen Eigen Regievoering (OER) in de chronische zorg K1363 Concept
Ondersteuning bij de mondzorg K1160 01-08-2022
Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking K0082 01-08-2022
Peercoaching in de praktijk K0996 01-08-2022
Personen met verward gedrag K1146 01-08-2022
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2022
Positieve Gezondheid in de praktijk K1189 Concept
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2022
Praktijkonderzoek Basis K1418 Concept
Samenwerken met informele zorgverleners K0998 01-08-2022
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2022
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2022
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2022
Taalbuddy K1149 01-08-2022
Teeltspecialisatie, geschikt voor niveau 3 K0319 01-04-2022
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2022
Veehouderijspecialisatie, geschikt voor niveau 3 K0322 01-04-2022 01-04-2022
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2) K0516 Concept
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2022
Verdieping diergedrag, dierenwelzijn en ethiek geschikt voor niveau 4 K0386 01-04-2022
Verdieping palliatieve zorg K1006 01-08-2022
Verplegende en verpleegtechnische handelingen K0119 01-08-2022
Verslavingszorg K1007 01-08-2022
Verzorgende en verpleegtechnische handelingen K0118 01-08-2022
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 01-08-2022
Voorbereiding havo biologie K0842 01-08-2022
Voorbereiding havo economie K0843 01-08-2022
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 01-08-2022
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 01-08-2022
Voorbereiding havo scheikunde K0847 01-08-2022
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 01-08-2022
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2022
Voortplanting en fokkerij K0132 01-04-2022
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2022
Wijkgericht werken K0186 01-08-2022
Zorginnovaties en technologie K0138 01-08-2022