Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Personen met verward gedrag - K1146
Omschrijving
Dit keuzedeel is een verdieping op het bieden van passende ondersteuning aan personen met verward gedrag. De ondersteuning van personen met verward gedrag vraagt kennis en vaardigheden betreffende typeringen van verward gedrag, achterliggende problematieken, methodieken, preventie, veiligheid bieden aan de bewoner/cliënt en zichzelf. Met deze kennis en vaardigheden is de beginnend beroepsbeoefenaar in staat de bewoner/cliënt en naastbetrokkenen te ondersteunen.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
24-01-2020
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot  
Maatschappelijke Zorg (Gewijzigd 2016) Begeleider gehandicaptenzorg (3) 24-01-2020
Begeleider specifieke doelgroepen (3) 24-01-2020
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (4) 24-01-2020
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (4) 24-01-2020
Maatschappelijke Zorg (Gewijzigd 2022) Begeleider maatschappelijke zorg (3) 01-08-2022
Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg (4) 01-08-2022
Sociaal werk Sociaal-cultureel werker (4) 24-01-2020
Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (4) 24-01-2020
Sociaal werk (Gewijzigd 2020) Sociaal werker (4) 24-01-2020
Sociaal werk (Gewijzigd 2024) Sociaal werker (4) 01-08-2024
Verzorgende-IG (Gewijzigd 2020) Verzorgende-IG (3) Concept
Zorgboerderij Persoonlijk werkbegeleider zorgboerderij (4) 01-08-2023
Werkbegeleider zorgboerderij (3) 01-08-2023