Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Beveiliger 3
Omschrijving
De Beveiliger 3 opereert als meewerkend voorman bij de uitvoering van de beveiligingstaken in private en publieke organisaties. Hij coördineert situationeel de uitvoering van de preventieve, repressieve, serviceverlenende en faciliterende taken van collega beveiligers. Hij stelt diverse instructies op en adviseert de leidinggevende en de klant waarvoor hij werkt over te nemen beveiligingsmaatregelen. Veel Beveiligers 3 werken gedetacheerd bij een opdrachtgever, anderen voeren beveiligingswerkzaamheden en faciliterende taken uit ten behoeve van het bedrijf waar ze in dienst zijn. De Beveiligers 3 bewaken de veiligheid binnen de kaders van een beveiligingsopdracht meestal in een private omgeving.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25691 01-08-2021  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Particuliere beveiliging