Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Particuliere beveiliging
Omschrijving
Het doel van beveiligen is het borgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering in een organisatie. Primair houdt de beveiliger zich bezig met het vroegtijdig signaleren van dreigingen en risico's. Hij onderkent daarbij afwijkende gedragingen, situaties of subjecten. De beveiliger dient door "slimme interventie" (het stellen van open vragen) ongewenste dan wel criminele activiteiten al in de voorbereidingsfase te onderkennen en te stoppen. Dat vereist inzicht in de vraag "waarom wordt wat op welke wijze beveiligd?" Hij reageert adequaat op orde en/of normverstorend gedrag, incidenten of calamiteiten. Hij draagt bij aan het gevoel van (sociale en maatschappelijke) veiligheid. Veel beveiligers hebben ook secundaire taken. Die liggen veelal op faciliterend gebied, waarbij de klant verwacht dat de beveiliger als verlengstuk van de organisatie waarvoor hij werkt acteert. De beveiliger maakt hierbij de juiste afwegingen tussen zijn beveiligende en faciliterende werkzaamheden. Hij heeft oog voor de belangen van de organisatie. Beveiligers dragen bij aan de veiligheid, security en safety. Ze moeten volkomen betrouwbaar zijn. Het dragen van een uniform maakt de beveiliger zichtbaar in de omgeving. Dit betekent dat er van hem handelend optreden wordt verwacht indien nodig. In houding en gedrag typeert de beveiliger zich door security awareness, dienstverlenend gedrag en doortastend optreden. De beveiliger beschikt over gedegen communicatieve en sociale vaardigheden. Hij treedt met overwicht op in situaties die daarom vragen. Hij is integer en discrimineert niet. De beveiliger beschikt over voldoende mentale en fysieke vermogens om met de draaglast van een verhoogde mate van spanning om te gaan. Beveiligen kun je niet alleen, de ogen en oren van iedereen zijn daarbij nodig. Het is daarom van groot belang dat beveiligers bereid zijn samen te werken, zowel binnen het team als met personeel van andere afdelingen.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23281 01-08-2021  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Beveiliger 2 2 25690 01-08-2021
Beveiliger 3 3 25691 01-08-2021