Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Leidinggevende leisure & hospitality
Omschrijving
De beginnend leidinggevende leisure & hospitality is verantwoordelijk voor een goed afgestemd, afwisselend en aantrekkelijk activiteitenprogramma dat aansluit bij wensen van klanten/gasten en doelstellingen van de organisatie. Hij is alert op trends en ontwikkelingen in de omgeving en/of bij andere afdelingen van de organisatie en vertaalt deze naar (nieuwe) mogelijkheden voor het activiteitenprogramma. Hij neemt in de organisatie van activiteiten het voortouw en is het eerste aanspreekpunt voor collega's. In samenwerking met collega’s voert hij activiteiten uit. De essentiële beroepshouding is gastvrij, enthousiast, sociaal, communicatief, organisatorisch sterk en proactief. Hij legt verbanden tussen omgeving, werkzaamheden van het team en resultaten. In de vertaalslag van de omgeving naar het activiteitenprogramma is hij creatief en laat hij onderscheidend vermogen zien. Hij kan goed plannen en organiseren, heeft probleemoplossend vermogen en handelt creatief en flexibel in het oplossen van problemen. Hij moet verschillende groepen mensen kunnen enthousiasmeren en goed kunnen samenwerken in een team. Hij heeft verantwoordelijkheidsgevoel en ziet actief toe op veiligheid van werkzaamheden, activiteiten en klanten/gasten. Hij voert zijn werkzaamheden uit in een vrijtetijdscontext. Het resultaat van het beroep is goed georganiseerde en begeleide activiteiten, welke volgens plan zijn uitgevoerd, van voldoende kwaliteit zijn en aansluiten bij de wensen van de klant/gast en ontwikkelingen in de omgeving.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25646 01-08-2020  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Travel, Leisure & Hospitality