Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Maritiem officier alle schepen nautisch, waterbouw
Omschrijving
De maritiem officier alle schepen nautisch, waterbouw werkt bij waterbouwbedrijven. Deze bedrijven voeren over de hele wereld baggerwerken uit, zowel op binnenwateren als buitengaats. Het nautische team is in grote mate zelfvoorzienend. Zij verplaatsen zand om vaarwegen veilig te maken, land tegen overstromingen te beschermen en het milieu te beschermen. Zij voeren kust- en oeverwerken uit in zeehavens of langs rivieren en kanalen. Zij leggen havens, vaarwegen en irrigatiesystemen aan; baggeren giftig slib en bergen het op in afgesloten bassins die ze zelf hebben gebouwd. Het materieel dat wordt ingezet voor de uitvoering van waterbouwkundige werken is zeer gespecialiseerd. Het kan gaan om grote zeegaande bagger- of steenstortwerktuigen, waterinjectieschepen of werktuigen voor het nauwkeurig schoon baggeren van vervuilde waterbodems. Het baggerproductieproces is per type werktuig verschillend. De maritiem officier alle schepen nautisch, waterbouw heeft een dubbele taak aan boord, naast de verantwoordelijkheid voor het baggerproductieproces is hij verantwoordelijk voor de nautische taken, waarbij hij 21-eeuwse vaardigheden inzet. Tijdens het baggeren / varen werkt de stuurman waterbouw meestal op de brug. Ook de baggerinstallatie wordt vanaf de brug bediend. De stuurman waterbouw werkt met een veelheid aan systemen en bijbehorende informatie, waarmee hij de werking en manoeuvres van het werktuig kan monitoren en bedienen ten behoeve van een veilige navigatie en een optimaal baggerproces.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25681 01-08-2021  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Maritiem officier ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-08-2021
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2021
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2021
Diversiteit K0024 29-01-2022
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2021
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2021
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-08-2021
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2021
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2021
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2021
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2021
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2021
Inleiding hydrografie K1413 Concept
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2021
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2021
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2021
Lean en creatief K0512 01-08-2021
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2021
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2021
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2021
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2021
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2021
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2021
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2021
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2021
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2021
Verdieping Cargo Handling ML K0582 01-08-2021
Verdieping Cargo Handling OL K0583 01-08-2021
Verdieping Controlling ML K0584 01-08-2021
Verdieping Controlling OL K0585 01-08-2021
Verdieping Electrical Systems OL K0588 01-08-2021
Verdieping Maintenance and Repair OL K0590 01-08-2021
Verdieping Marine Engineering OL K0592 01-08-2021
Verdieping Navigation ML K0595 01-08-2021
Verdieping Navigation OL K0596 01-08-2021
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 01-08-2021
Voorbereiding havo biologie K0842 01-08-2021
Voorbereiding havo economie K0843 01-08-2021
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 01-08-2021
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 01-08-2021
Voorbereiding havo scheikunde K0847 01-08-2021
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 01-08-2021
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2021
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2021