Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Maritiem officier alle schepen nautisch, waterbouw
Omschrijving
De maritiem officier alle schepen nautisch, waterbouw werkt bij waterbouwbedrijven. Deze bedrijven voeren over de hele wereld baggerwerken uit, zowel op binnenwateren als buitengaats. Het nautische team is in grote mate zelfvoorzienend. Zij verplaatsen zand om vaarwegen veilig te maken, land tegen overstromingen te beschermen en het milieu te beschermen. Zij voeren kust- en oeverwerken uit in zeehavens of langs rivieren en kanalen. Zij leggen havens, vaarwegen en irrigatiesystemen aan; baggeren giftig slib en bergen het op in afgesloten bassins die ze zelf hebben gebouwd. Het materieel dat wordt ingezet voor de uitvoering van waterbouwkundige werken is zeer gespecialiseerd. Het kan gaan om grote zeegaande bagger- of steenstortwerktuigen, waterinjectieschepen of werktuigen voor het nauwkeurig schoon baggeren van vervuilde waterbodems. Het baggerproductieproces is per type werktuig verschillend. De maritiem officier alle schepen nautisch, waterbouw heeft een dubbele taak aan boord, naast de verantwoordelijkheid voor het baggerproductieproces is hij verantwoordelijk voor de nautische taken, waarbij hij 21-eeuwse vaardigheden inzet. Tijdens het baggeren / varen werkt de stuurman waterbouw meestal op de brug. Ook de baggerinstallatie wordt vanaf de brug bediend. De stuurman waterbouw werkt met een veelheid aan systemen en bijbehorende informatie, waarmee hij de werking en manoeuvres van het werktuig kan monitoren en bedienen ten behoeve van een veilige navigatie en een optimaal baggerproces.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25681 01-08-2021  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Maritiem officier