Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Certificaat
Naam Basis voor deskundige zorg
Omschrijving
Zorginstellingen hebben dringend behoefte aan geschoold personeel dat op korte termijn inzetbaar is voor het bieden van ondersteuning bij het voeren van de regie over wonen en huishouden en het verlenen van (de) directe zorg aan cliënten. Het gaat dan om medewerkers die kennis hebben van hygiëne, ARBO, anatomie en fysiologie en van vitale functies. Deze medewerkers kunnen: de cliënt ondersteunen bij de regievoering en directe persoonlijke verzorging verlenen, signalen waarnemen van verstoring in de gezondheidstoestand van de cliënt, dit bespreken met andere disciplines en de leidinggevende, dit evalueren en rapporteren.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
01-04-2019 01-08-2020
Dossier Kwalificatie
Verzorgende IG (Gewijzigd 2016) Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Gehandicaptenzorg (GHZ)
Kraamzorg (KZ)
Verzorgende IG Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)
Gehandicaptenzorg (GHZ)
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Kraamzorg (KZ)