Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Verzorgende IG
Omschrijving
De verzorgende-IG stelt zich flexibel op en is alert op verandering in zorgvragen. Zij* is integer en heeft een vraaggerichte, inlevende en sociale houding. De verzorgende-IG is creatief en proactief meedenkend, treedt daadkrachtig op, komt afspraken na en toont initiatief en verantwoordelijkheid. Zij houdt bij haar werkzaamheden rekening met de mogelijkheden, wensen en gewoonten, normen en waarden, seksuele voorkeur, de culturele achtergrond en de levensbeschouwing van de zorgvrager**, naastbetrokkenen*** en collega’s. Ze is gericht op het bevorderen van de eigen regie. Ze werkt vraaggericht, efficiënt, methodisch, veilig, kostenbewust, milieubewust, hygiënisch en ergonomisch verantwoord. De verzorgende-IG heeft een professionele beroepshouding die gebaseerd is op de beroepscode en de visie en richtlijnen van de instelling. Ze bewaakt de privacy van de zorgvrager en naastbetrokkenen, gaat op de juiste wijze om met vertrouwelijke informatie en bewaakt geheimhouding waar nodig. Haar eigen normen en waarden hanteert zij op een professionele manier en zij is zich bewust van het effect van haar eigen handelen en gedrag. Ze toont respect voor de zorgvrager en naastbetrokkenen en bewaakt dat ze zelf ook met respect wordt behandeld. * Daar waar in de tekst ‘zij' staat wordt ook ‘hij' bedoeld. ** De term zorgvrager wordt gebruikt voor cliënt, patiënt, zwangere, barende en kraamvrouw. *** De term naastbetrokkenen wordt gebruikt voor mantelzorgers en vrijwilligers, ouders, verzorgers, familie, vrienden, cliëntsysteem en directe naasten.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23187 01-08-2015 01-08-2020 01-08-2025  
Eisen mbo-certificaten Basis voor deskundige zorg
Regievoering en vakontwikkeling in de zorg
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) 3 25491 01-08-2015 01-08-2020 01-08-2025
Gehandicaptenzorg (GHZ) 3 25491 01-08-2015 01-08-2020 01-08-2025
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 3 25491 01-08-2015 01-08-2020 01-08-2025
Kraamzorg (KZ) 3 25491 01-08-2015 01-08-2020 01-08-2025