Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Dierverzorging
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar in het werkveld dierverzorging verzorgt dieren en hun leefomgeving. Dierenwelzijn speelt bij alle beroepen een hoofdrol. Het werk vraagt een signalerende en proactieve houding, waarbij steeds rekening wordt gehouden met diergezondheid en dierenwelzijn én met de veiligheid van mens en dier. Het is de taak van de beginnend beroepsbeoefenaar om op afwijkende omstandigheden of gedrag van de dieren op de juiste manier te reageren. Communicatie met direct betrokkenen is van groot belang; dit kan communicatie met een collega zijn, de leidinggevende, een eigenaar of een klant/cliënt. Daarnaast is hij klantgericht en zich bewust dat het handelen een positief beeld van het bedrijf bij de klanten en/of bezoekers moet achterlaten. Bij de werkzaamheden houdt de beginnend beroepsbeoefenaar rekening met de consequenties voor milieu en arbeidsomstandigheden. Milieuzorg en duurzaamheid zijn aandachtsgebieden voor de beroepsbeoefenaar; hij zorgt voor het correct scheiden en veilig afvoeren van (medisch) afval. Daarnaast probeert hij verspilling te voorkomen.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23233 01-01-2019 01-08-2022 01-08-2027  
Eisen mbo-certificaten Euthanaseren van kleine proefdieren
Houder van herpeten
Houder van honden en katten
Houder van overige zoogdieren
Houder van vissen
Houder van vogels
Wettelijke vereiste Dierenartsassistent-Paraveterinair
Uitvoeren proefdierhandelingen
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Medewerker dierverzorging 2 25580 01-01-2019 01-08-2022 01-08-2026
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2 K0003 01-01-2019  
Digitale vaardigheden basis K0022 01-01-2019  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-01-2019  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-01-2019  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-01-2019  
Duurzaamheid in het beroep B K0029 01-01-2019  
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-01-2019  
Engels A2/B1 K0802 01-01-2019  
Engels B1/B2 K0803 01-01-2019  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-01-2019  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-01-2019  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-01-2019  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-01-2019  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-01-2019  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2 K0224 01-01-2019  
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-01-2019  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020  
Klantcontact en verkoop K0059 01-01-2019  
Lean en creatief K0512 01-01-2019  
Nederlands 3F K0071 01-01-2019  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) K0211 01-01-2019  
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-01-2019  
Paardengezondheid K0874 01-01-2019  
Paardenkennis K0875 01-01-2019  
Persoonlijk profileren K0877 01-01-2019  
Rekenen 3F K1130 29-10-2019 01-08-2023  
Rekenen 3F K0089 01-01-2019 01-08-2020  
Rekenen in de beroepspraktijk K0285 22-05-2021 01-08-2024  
Solliciteren K0097 22-05-2021  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-01-2019  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-01-2019  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-01-2019  
Toewerken naar Nederlands 2F K1133 30-01-2021 01-01-2023  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2) K0516 01-01-2019  
Verdieping diergedrag, dierenwelzijn en ethiek geschikt voor niveau 2 K0275 01-01-2019  
Verrijking leervaardigheden K0440 22-05-2021  
Vakbekwaam medewerker dierverzorging 3 25579 01-01-2019 01-08-2022 01-08-2027
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-01-2019  
Belevingsgericht werken K0790 01-01-2019  
Digitale vaardigheden basis K0022 01-01-2019  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-01-2019  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-01-2019  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-01-2019  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-01-2019  
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-01-2019  
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-01-2019  
Engels A2/B1 K0802 01-01-2019  
Engels B1/B2 K0803 01-01-2019  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-01-2019  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-01-2019  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-01-2019  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-01-2019  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-01-2019  
Hondentrimmen en trimsalon runnen K1251 Concept  
Houder van herpeten K0469 01-01-2019 01-01-2023  
Houder van honden en katten K0470 01-01-2019  
Houder van overige zoogdieren K0471 01-01-2019  
Houder van vissen K0472 01-01-2019  
Houder van vleeskuikens K0602 Concept  
Houder van vogels K0473 01-01-2019  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-01-2019  
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-01-2019  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-01-2019  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020  
Klantcontact en verkoop K0059 01-01-2019  
Kynologisch instructeur K1123 29-10-2019  
Lean en creatief K0512 01-01-2019  
Nederlands 3F K0071 01-01-2019  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-01-2019  
Ondernemerschap mbo K0165 01-01-2019  
Organiseren evenement of educatie K0312 01-01-2019  
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-01-2019  
Persoonlijk profileren K0877 01-01-2019  
Praktijkonderzoek K0927 01-01-2019  
Praktijkopleider K0087 01-01-2019 01-08-2021  
Rekenen 3F K1130 29-10-2019 01-08-2023  
Rekenen 3F K0089 01-01-2019 01-08-2020  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-01-2019  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-01-2019  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-01-2019  
Terreinbeheer door schaapherders K0931 23-08-2019  
Topsportvaardigheden K0614 01-01-2019  
Trimmer K0108 01-01-2019 01-04-2019  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-01-2019  
Verdieping diergedrag, dierenwelzijn en ethiek geschikt voor niveau 3 K0274 01-01-2019  
Verdieping vachtverzorging K1048 01-01-2019  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-01-2019  
Werken op de internationale arbeidsmarkt K0313 01-01-2019  
Zorg geschikt voor niveau 3 K0276 01-01-2019  
Bedrijfsleider dierverzorging 4 25576 01-01-2019 01-08-2022 01-08-2028
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
Belevingsgericht werken K0790 01-01-2019  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-01-2019  
Doorstroom groen hbo K0601 01-01-2019 01-01-2020  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-01-2019  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-01-2019  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-01-2019  
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-01-2019  
Engels B1/B2 K0803 01-01-2019  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-01-2019  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-01-2019  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-01-2019  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-01-2019  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-01-2019  
Houder van herpeten K0469 01-01-2019 01-01-2023  
Houder van honden en katten K0470 01-01-2019  
Houder van overige zoogdieren K0471 01-01-2019  
Houder van vissen K0472 01-01-2019  
Houder van vleeskuikens K0602 Concept  
Houder van vogels K0473 01-01-2019  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-01-2019  
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-01-2019  
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-01-2019  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-01-2019  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020  
Kynologisch instructeur K1123 29-10-2019  
Lean en creatief K0512 01-01-2019  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-01-2019  
Ondernemerschap mbo K0165 01-01-2019  
Organiseren evenement of educatie K0312 01-01-2019  
Persoonlijk profileren K0877 01-01-2019  
Praktijkonderzoek K0927 01-01-2019  
Praktijkopleider K0087 01-01-2019 01-08-2021  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-01-2019  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-01-2019  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-01-2019  
Terreinbeheer door schaapherders K0931 23-08-2019  
Topsportvaardigheden K0614 01-01-2019  
Trimmer K0108 01-01-2019 01-04-2019  
Uitvoeren proefdierhandelingen K0606 01-01-2019  
Uitvoering geven aan verkoopbeleid K0212 01-01-2019  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-01-2019  
Verdieping diergedrag, dierenwelzijn en ethiek geschikt voor niveau 4 K0386 01-01-2019  
Verdieping vachtverzorging K1048 01-01-2019  
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 01-01-2019  
Voorbereiding havo biologie K0842 01-01-2019  
Voorbereiding havo economie K0843 01-01-2019  
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 01-01-2019  
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 01-01-2019 01-01-2022  
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 01-01-2019  
Voorbereiding havo scheikunde K0847 01-01-2019  
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 01-01-2019  
Voorbereiding hbo K0125 01-01-2019  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-01-2019  
Werken op de internationale arbeidsmarkt K0313 01-01-2019  
Zorg geschikt voor niveau 4 K0277 01-01-2019  
Proefdierverzorger 3 25578 01-01-2019 01-08-2022 01-08-2027
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-01-2019  
Belevingsgericht werken K0790 01-01-2019  
Digitale vaardigheden basis K0022 01-01-2019  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-01-2019  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-01-2019  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-01-2019  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-01-2019  
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-01-2019  
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-01-2019  
Engels A2/B1 K0802 01-01-2019  
Engels B1/B2 K0803 01-01-2019  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-01-2019  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-01-2019  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-01-2019  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-01-2019  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-01-2019  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-01-2019  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-01-2019  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020  
Landbouwhuisdieren in de proefdiersector geschikt voor niveau 3 K0294 01-01-2019  
Lean en creatief K0512 01-01-2019  
Nederlands 3F K0071 01-01-2019  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-01-2019  
Ondernemerschap mbo K0165 01-01-2019  
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-01-2019  
Persoonlijk profileren K0877 01-01-2019  
Praktijkonderzoek K0927 01-01-2019  
Rekenen 3F K1130 29-10-2019 01-08-2023  
Rekenen 3F K0089 01-01-2019 01-08-2020  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-01-2019  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-01-2019  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-01-2019  
Topsportvaardigheden K0614 01-01-2019  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-01-2019  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-01-2019  
Werken op de internationale arbeidsmarkt K0313 01-01-2019  
Dierenartsassistent paraveterinair 4 25577 01-01-2019 01-08-2022 01-08-2028
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
Belevingsgericht werken K0790 01-01-2019  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-01-2019  
Doorstroom groen hbo K0601 01-01-2019 01-01-2020  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-01-2019  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-01-2019  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-01-2019  
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-01-2019  
Engels B1/B2 K0803 01-01-2019  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-01-2019  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-01-2019  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-01-2019  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-01-2019  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-01-2019  
Houder van herpeten K0469 01-01-2019 01-01-2023  
Houder van honden en katten K0470 01-01-2019  
Houder van overige zoogdieren K0471 01-01-2019  
Houder van vissen K0472 01-01-2019  
Houder van vleeskuikens K0602 Concept  
Houder van vogels K0473 01-01-2019  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-01-2019  
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-01-2019  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-01-2019  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020  
Kynologisch instructeur K1123 29-10-2019  
Landbouwhuisdieren K0060 01-01-2019  
Lean en creatief K0512 01-01-2019  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-01-2019  
Ondernemerschap mbo K0165 01-01-2019  
Paardenkliniek K0084 01-01-2019  
Persoonlijk profileren K0877 01-01-2019  
Praktijkonderzoek K0927 01-01-2019  
Praktijkopleider K0087 01-01-2019 01-08-2021  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-01-2019  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-01-2019  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-01-2019  
Topsportvaardigheden K0614 01-01-2019  
Trimmer K0108 01-01-2019 01-04-2019  
Uitvoeren proefdierhandelingen K0606 01-01-2019  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-01-2019  
Verdieping diergedrag, dierenwelzijn en ethiek geschikt voor niveau 4 K0386 01-01-2019  
Verdieping vachtverzorging K1048 01-01-2019  
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 01-01-2019  
Voorbereiding havo biologie K0842 01-01-2019  
Voorbereiding havo economie K0843 01-01-2019  
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 01-01-2019  
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 01-01-2019 01-01-2022  
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 01-01-2019  
Voorbereiding havo scheikunde K0847 01-01-2019  
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 01-01-2019  
Voorbereiding hbo K0125 01-01-2019  
Voortplanting en fokkerij K0132 01-01-2019  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-01-2019  
Werken op de internationale arbeidsmarkt K0313 01-01-2019  
Zorg in instabiele en acute zorgsituaties K0618 15-07-2021