Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Omschrijving
De verzorgende-IG in de GGZ werkt met zorgvragers van alle leeftijden, met laag tot gemiddeld complexe psychische of psychiatrische ziektebeelden en/of stoornissen of een verslaving. Ze heeft een niet-stigmatiserende houding en is er op gericht contact te maken en een samenwerkingsrelatie op te bouwen met de zorgvrager. Ze biedt herstelondersteunende zorg, zij geeft daarbij zoveel mogelijk de regie aan de zorgvrager. Ze is zich bewust dat haar betrokkenheid invloed heeft op naastbetrokkenen en zet zich in om het netwerk in tact te houden en de leden van dat netwerk hun eigen rol te laten behouden. Opnames in de GGZ worden steeds zwaarder, de verzorgende-IG in de GGZ moet hier goed mee om kunnen gaan.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25491 01-08-2015 01-08-2020 01-08-2025  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Verzorgende IG