Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Audiciens
Omschrijving
De audicien moet er voor zorgen dat de verwachting van de cliënt in overeenstemming wordt gebracht met het maximaal te behalen resultaat. Dit vereist een goed uitgevoerd onderzoek, goed inlevingsvermogen in de situatie van de cliënt en zijn omgeving en een geduldige communicatie. Gehoorproblemen leveren vaak emotionele situaties op voor de cliënt en zijn omgeving. Ook zijn cliënten niet altijd gewend aan of bekend met technische hulpmiddelen. Het komt daardoor voor dat cliënten niet een juiste inschatting maken van problemen. Zo kan een cliënt menen dat een hoortoestel niet goed is, terwijl de werkelijkheid anders is. De audicien moet dan logisch blijven nadenken, systematisch doorvragen en eventueel aanvullend onderzoek doen. De audicien werkt secuur, klantvriendelijk, accuraat, veilig en hygiënisch volgens het hygiëneprotocol. Tijdens zijn werkzaamheden handelt hij volgens de geldende protocollen, kwaliteitscriteria, -normen, -richtlijnen en wetgeving. Hij maakt altijd de afweging of hij de cliënt zelf verder kan en mag behandelen of dat hij deze adviseert een audioloog of kno-arts (via huisarts) te bezoeken. Ook maakt de audicien de juiste keuze in de prioritering van de werkzaamheden in de werkplaats ten opzichte van die in de winkel. Hij moet hierin de juiste balans vinden. De audicien maakt de juiste keuze tussen het commercieel belang dat hij heeft bij de verkoop van hoorhulpmiddelen en de meerwaarde die de betreffende voorziening heeft voor de cliënt. De audicien is proactief in het op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het vak. Met name de audiometrie en nieuwe technologische mogelijkheden vereisen dat de audicien regelmatig cursussen en nascholingsactiviteiten volgt en de vakliteratuur bijhoudt.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23031 01-08-2015 01-08-2024 01-08-2029  
Eisen mbo-certificaten Ondersteunende audicienswerkzaamheden
Ondersteunende audicienswerkzaamheden
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Audicien 4 25047 01-08-2015 01-08-2024 01-08-2029
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-03-2016  
Belevingsgericht werken K0790 04-01-2018  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 19-07-2016  
Diversiteit K0024 29-01-2022  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018  
Duits in de beroepscontext A2 K0025 01-03-2016 01-10-2018  
Duits in de beroepscontext B1 K0026 01-03-2016 01-10-2018  
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-03-2016  
Engels B1/B2 K0803 19-07-2017  
Engels in de beroepscontext B2 K0036 01-03-2016 19-01-2018  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018  
Frans in de beroepscontext A2 K0039 01-03-2016 01-01-2019  
Frans in de beroepscontext B1 K0040 01-03-2016 01-01-2019  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 19-07-2016  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 19-07-2016  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-03-2016  
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-03-2016  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-03-2016  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020  
Lean en creatief K0512 19-07-2016  
Leidinggeven K0061 01-03-2016  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-03-2016  
Ondernemerschap mbo K0165 01-03-2016  
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017  
Praktijkonderzoek K0927 01-07-2018  
Praktijkopleider K0087 19-07-2017 01-08-2021  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 29-10-2019  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018  
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 01-03-2016 01-01-2019  
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 01-03-2016 01-01-2019  
Topsportvaardigheden K0614 19-05-2017  
Verdieping audiologisch advies K0451 12-04-2016 01-08-2022  
Verdieping audiologisch advies K1288 Concept  
Verdieping audiometrische evaluatie K0452 12-04-2016  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 19-07-2016  
Verdieping hoorhulpmiddelen K0453 12-04-2016  
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 19-07-2017  
Voorbereiding havo biologie K0842 19-07-2017  
Voorbereiding havo economie K0843 19-07-2017  
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 19-07-2017  
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 19-07-2017 01-01-2022  
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 19-07-2017  
Voorbereiding havo scheikunde K0847 19-07-2017  
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 19-07-2017  
Voorbereiding hbo K0125 01-03-2016  
Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek K0205 01-03-2016 01-01-2023  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 04-01-2018