Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Vastgoedadviseur
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar (vastgoedadviseur) is deels verantwoordelijk voor de organisatie, realisatie en het resultaat van één of meerdere afgebakende projecten op het gebied van vastgoedonderhoud. Binnen deze afgebakende projecten assisteert die de projectleiding. De beginnend beroepsbeoefenaar is daarbij gericht op kwaliteit en heeft een bedrijfsmatige instelling, bijvoorbeeld bij het verzamelen van data en het maken van analyses. Tijdens de uitvoering van afgebakende projecten stuurt die uitvoerders aan en is een aanspreekpunt voor de opdrachtgever. De beginnend beroepsbeoefenaar is vanuit het kantoor deels verantwoordelijk voor de uitvoering van het afgebakende project en alle daaraan gerelateerde aspecten. Diens rol is afwisselend organiserend, ondersteunend en rapporterend aan de leidinggevende. Daarnaast heeft de beginnend beroepsbeoefenaar vanuit diens vaktechnische achtergrond een adviserende rol ten aanzien van beleid en strategie op het gebied van personeel, logistiek en kwaliteit. De beginnend beroepsbeoefenaar is zich bewust van de taakverzwarende eisen als gevolg van digitalisering, energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. De beginnend beroepsbeoefenaar is gericht op het oplossen van problemen en houdt hierbij rekening met de praktische uitvoerbaarheid.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25946 01-08-2024  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Kaderfunctie afbouw en onderhoud