Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Vastgoedadviseur
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar (vastgoedadviseur) is deels verantwoordelijk voor de organisatie, realisatie en het resultaat van één of meerdere afgebakende projecten op het gebied van vastgoedonderhoud. Binnen deze afgebakende projecten assisteert die de projectleiding. De beginnend beroepsbeoefenaar is daarbij gericht op kwaliteit en heeft een bedrijfsmatige instelling, bijvoorbeeld bij het verzamelen van data en het maken van analyses. Tijdens de uitvoering van afgebakende projecten stuurt die uitvoerders aan en is een aanspreekpunt voor de opdrachtgever. De beginnend beroepsbeoefenaar is vanuit het kantoor deels verantwoordelijk voor de uitvoering van het afgebakende project en alle daaraan gerelateerde aspecten. Diens rol is afwisselend organiserend, ondersteunend en rapporterend aan de leidinggevende. Daarnaast heeft de beginnend beroepsbeoefenaar vanuit diens vaktechnische achtergrond een adviserende rol ten aanzien van beleid en strategie op het gebied van personeel, logistiek en kwaliteit. De beginnend beroepsbeoefenaar is zich bewust van de taakverzwarende eisen als gevolg van digitalisering, energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. De beginnend beroepsbeoefenaar is gericht op het oplossen van problemen en houdt hierbij rekening met de praktische uitvoerbaarheid.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25946 01-08-2024  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Kaderfunctie afbouw en onderhoud ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-08-2024
Assisteren van de vastgoedmakelaar K0738 01-08-2024
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2024
Bouwkundig advies bij onderhoud, verbouw en renovatie van vastgoed K0221 01-08-2024
Calculeren in de sector Techniek en gebouwde omgeving K0625 27-11-2024
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2024
Diversiteit K0024 01-08-2024
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2024
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2024
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2024
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-08-2024
Engels B1/B2 K0803 01-08-2024
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2024
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2024
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2024
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2024
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2024
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2024
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2024
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2024
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2024
Kleurvormgeving K0297 01-08-2024
Lean en creatief K0512 01-08-2024
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2024
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2024
Oriëntatie op transformatie van vastgoed K0994 01-08-2024
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2024
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2024
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2024
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2024
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2024
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2024
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2024
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 01-08-2024
Voorbereiding havo biologie K0842 01-08-2024
Voorbereiding havo economie K0843 01-08-2024
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 01-08-2024
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 01-08-2024
Voorbereiding havo scheikunde K0847 01-08-2024
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 01-08-2024
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2024
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2024