Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Zorgbedrijf en dierhouderij
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar is betrokken, empathisch, assertief, representatief en integer. Zij werkt direct met cliënten en werkt daarbij vraaggericht en methodisch Daarnaast werkt zij efficiënt, kostenbewust en tijdsbewust ten aanzien van de eigen werktijd. Zij treedt creatief en handelend op in veranderende situaties. Ze gaat professioneel om met haar gevoelens bij weerstand, tegenslag en moeilijke situaties en geeft duidelijk haar grenzen aan. Zij is loyaal en collegiaal. Bij haar werkzaamheden houdt zij rekening met het milieu en de arbeidsomstandigheden. Naast het contact met cliënten, verzorgt de beginnend beroepsbeoefenaar ook dieren en hun leefomgeving. Dierenwelzijn staat hierbij voorop. De beginnend beroepsbeoefenaar heeft een signalerende en proactieve houding en is alert op diergezondheid en dierenwelzijn en de veiligheid van mens en dier. Zij werkt met gezelschaps- of recreatiedieren en toont bewust voorbeeldgedrag. Zij is in staat om op de juiste manier op afwijkende omstandigheden of gedrag van dieren te reageren. Milieubewustheid en duurzaamheid zijn belangrijke aandachtsgebieden voor de beginnend beroepsbeoefenaar. Hij zorgt bijvoorbeeld voor het correct scheiden en veilig afvoeren van (medisch) afval. Daarnaast probeert hij verspilling te voorkomen.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23344 01-08-2023 01-08-2024 01-08-2029  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Werkbegeleider zorgbedrijf-dierhouderij 3 25846 01-08-2023 01-08-2024 01-08-2029