Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw
Omschrijving
Nauwkeurigheid en zorgvuldigheid zijn van belang, omdat het werk van de Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw in sterke mate de financiële kaders van projecten, de kwaliteit van producten en de efficiëntie van productieprocessen bepaalt. Procesmatig inzicht is van belang, omdat de Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw de werkzaamheden tussen de diverse afdelingen juist dient af te stemmen zodat de continuïteit van de productie is gewaarborgd. Kostenbewust zijn is van belang, omdat de Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw met name bij de productievoorbereiding rekening dient te houden met de beschikbare budgetten. Kwaliteitsbewustzijn is van belang, omdat de Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw aan het begin van het productieproces actief is, waardoor hij een grote invloed heeft op de kwaliteit van het eindproduct. Signalerend en oplossend vermogen zijn van belang, omdat de Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw vooraf moet inschatten waar in het productieproces eventuele knelpunten en problemen kunnen ontstaan en hoe deze voorkomen of opgelost dienen te worden. Klantgericht denken en werken is van belang, omdat de Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw de klant tevreden dient te houden en tegelijkertijd het bedrijfsbelang niet uit het oog mag verliezen. De communicatieve vaardigheden van de Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw zijn van belang, omdat hij communiceert voor uiteenlopende doeleinden met uiteenlopende mensen op verschillende werkniveaus (bijvoorbeeld klanten, tekenaars, productieleiders, productiemedewerkers). Daarnaast dient de Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw over goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden te beschikken, bijvoorbeeld bij het opstellen van schriftelijke werkinstructies. Sociale vaardigheden en samenwerken zijn van belang voor het toelichten van beslissingen of instructies, het instrueren van medewerkers en het voeren van overleg. In dit kader moet de Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw goed kunnen samenwerken met collega’s op uiteenlopende functieniveaus en met klanten. Resultaat: Standaard meubels en/of (scheeps)interieurs van hout en plaatmateriaal Calculaties, inkooporders en productiegegevens en productieplanningen voor het produceren van meubels en/of (scheeps)interieurs van hout en plaatmateriaal en het plaatsen daarvan op locatie.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25020 01-08-2015 01-08-2024 01-08-2029  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Meubels en (scheeps)interieurs maken 3D modellen & graphics in verschillende media-uitingen K0726 01-02-2024
3D-modeling productietekeningen meubelindustrie K0329 01-03-2016