Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Pedagogisch medewerker kinderopvang
Omschrijving
De pedagogisch medewerker kinderopvang werkt binnen een (integraal) kindercentrum waar diensten als kinderopvang, buitenschoolse opvang en/of peuterspeelzaalwerk worden aangeboden. Typerend voor de pedagogisch medewerker kinderopvang is dat zij voortdurend gebruik maakt van taal om de taal-denkontwikkeling van kinderen te stimuleren. Resultaat van het handelen van de pedagogisch medewerker is dat zij een veilige, vertrouwde omgeving voor opvoeding en ontwikkeling van kinderen creƫert, waarbij ze zorgt voor een balans tussen rust en structuur enerzijds en uitdaging, activiteiten en (vrij) spel anderzijds.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25486 01-08-2015 01-08-2019 01-08-2024  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Pedagogisch Werk ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 19-07-2016
Belevingsgericht werken K0790 04-01-2018
Bestaans(on)zekerheid en mensenrechten K1228 Concept
Bewegen in de buurt K0230 19-07-2017
BSO 4 tot 8 jaar K0793 19-07-2017
BSO 8 tot 12 jaar K0611 12-06-2023
Digitale vaardigheden basis K0022 19-07-2016
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 19-07-2016
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018
Duits in de beroepscontext A2 K0025 01-03-2016 01-10-2018
Duits in de beroepscontext B1 K0026 01-03-2016 01-10-2018
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-03-2016
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-07-2018
Engels A2/B1 K0802 26-10-2017
Engels B1/B2 K0803 19-07-2017
Engels in de beroepscontext A2 K0034 01-03-2016 01-01-2019
Engels in de beroepscontext B1 K0035 01-03-2016 19-01-2018
Expressief talent K0152 01-03-2016
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018
Frans in de beroepscontext A2 K0039 01-03-2016 01-01-2019
Frans in de beroepscontext B1 K0040 01-03-2016 01-01-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 19-07-2016
Fries in de beroepscontext B1 K0510 19-07-2016
Gekwalificeerd nanny K0314 17-07-2020
Gezonde leefstijl K0219 19-07-2017
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-03-2016
Instructeur zwemonderwijs K1414 Concept
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-03-2016
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-03-2016
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Lean en creatief K0512 19-07-2016
Leider sportieve recreatie K0920 04-01-2018
Meer muziek in de klas K1178 17-07-2020
Nederlands 3F K0071 01-03-2016 01-10-2018
Nederlands 3F K0071 01-04-2018
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-03-2016
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 K0389 26-10-2017
Ondernemerschap mbo K0165 01-03-2016
Ontwikkelingsgericht werken in de VVE K0388 01-03-2016 01-01-2023
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-03-2016
Peercoaching in de praktijk K0996 01-07-2018
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017
Praktijkonderzoek K0927 01-07-2018
Rekenen 3F K0089 01-03-2016 01-08-2020
Rekenen 3F K1130 29-10-2019 01-08-2023
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 01-03-2016 01-01-2019
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 01-03-2016 01-01-2019
Spelen is leren K1377 Concept
Taalbuddy K1149 24-01-2020
Topsportvaardigheden K0614 19-05-2017
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 19-07-2016
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 04-01-2018
Werken met baby's K0290 01-03-2016 01-01-2022