Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Bewegingsagoog
Omschrijving
De bewegingsagoog werkt met kwetsbare doelgroepen met een of meer hulpvragen op het gebied van lichamelijke, sociaal, psychisch of cognitief functioneren. Zijn/haar werkzaamheden zijn erop gericht de cliënten te (re)activeren, gericht op vitaliteit en gezondheidsbevordering, door cliënten te ondersteunen bij het herstellen, bevorderen of leren omgaan met (blijvend) fysieke of gedragsmatige uitdagingen. Hij/zij doet dit binnen de kaders van een agogisch ondersteuningsplan of een ((para)medisch) behandelplan. Op basis van dit plan stelt hij/zij een bewegingsagogisch programma samen met passende bewegingsagogische interventies. Vervolgens zorgt hij/zij voor de organisatie en uitvoering daarvan. Bij de begeleiding van cliënten wordt van de bewegingsagoog een groot empathisch vermogen en een flexibele attitude gevraagd, alsook geduld en doorzettingsvermogen. Hij/zij kan geconfronteerd worden met zware problematiek en heftige emoties van cliënten. Dat vraagt van de bewegingsagoog dat hij/zij daarop kan inspelen, zijn/haar grenzen kan aangeven en de juiste afstand en nabijheid kan hanteren. De bewegingsagoog maakt deel uit van een team van bewegingsagogen of een (multi- of inter)disciplinair (behandel)team. In het algemeen is hij/zij werkzaam in een intramurale setting, zoals in instellingen voor gezondheidszorg, gehandicaptenzorg of justitie. Zijn/haar werkzaamheden kan hij/zij ambulant uitvoeren. Het resultaat van het beroep bewegingsagoog is dat cliënten geactiveerd zijn en de gestelde (bewegings)agogische doelstellingen zijn bereikt.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25911 01-08-2023  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Sport en Bewegen