Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Meubels stofferen
Omschrijving
Gezien de aard van de werkzaamheden en de (bedrijfs)voorschriften wordt van een beginnend beroepsbeoefenaar verwacht dat hij/zij ernaar streeft om de opdracht tijdig af te ronden. Hij/zij werkt zorgvuldig en nauwkeurig, en met discipline, netheid en concentratie tijdens zijn/haar werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden moet hij/zij namelijk een balans vinden tussen snelheid en kwaliteit en de hoge eisen aan het eindresultaat. Ook wordt verwacht dat hij/zij flexibel is en ingezet kan worden op verschillende afdelingen. Hij/zij stelt zich zo op dat samenwerking in een team soepel verloopt. Hij/zij is behulpzaam en kan samenwerken met de collega’s in het team. Hij/zij is communicatief vaardig in het contact met zijn/haar leidinggevende, collega’s en/of klanten. Hij/zij is veiligheidsbewust en neemt (veiligheids)regels als vanzelfsprekend in acht. Hij/zij is zich bewust van het belang van kwaliteit en weet dat iedere fout te zien is in het eindproduct. Hij/zij is alert op het signaleren van onverwachte situaties/problemen. Hij/zij is zich bewust van de principes van duurzaamheid en circulariteit die ingezet worden door bij het herstofferen kritisch te kijken welke onderdelen opnieuw gebruikt kunnen worden en door steeds zorgvuldig om te gaan met materialen en middelen. Hij/zij is alert op nieuwe ontwikkelingen (zoals technologische ontwikkelingen) en doet het benodigde om zich veranderingen eigen te maken.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23348 01-08-2023  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Meubelstoffeerder 2 25854 01-08-2023
Allround meubelstoffeerder 3 25855 01-08-2023