Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Allround podium- en evenemententechnicus
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar voert technisch-logistieke werkzaamheden uit die nodig zijn voor de realisatie van een podiumproductie. Hij/zij is verantwoordelijk voor het verzamelen, laden, lossen, plaatsen en aansluiten van PET-apparatuur. Hierbij houdt hij/zij zich aan de van toepassing zijnde richtlijnen en procedures. Hij/zij werkt vaardig en veilig en communiceert effectief met de andere technici. De beginnend beroepsbeoefenaar is daarnaast verantwoordelijk voor het regelen van de techniek tijdens de podiumproductie. Voorafgaand aan de uitvoering repeteert hij/zij de techniek. Tijdens de uitvoering regelt hij de techniek volgens het draaiboek. Bij problemen of storingen houdt hij/zij het hoofd koel en komt met oplossingen. Tevens voert de beginnend beroepsbeoefenaar de preproductie uit. Hiertoe verzamelt hij/zij de benodigde informatie voor de opdracht. Vervolgens ontwikkelt hij/zij het technisch plan voor de opdracht en naar tevredenheid van de opdrachtgever.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25798 01-08-2022  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Podium- en evenemententechniek ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-08-2022
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-08-2022
Artistiek inzicht K0718 01-08-2022
Audio-opname K1321 Concept
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2022
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2022
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2022
Diversiteit K0024 01-08-2022
DJ-ing K0302 01-08-2022
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2022
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2022
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2022
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-08-2022
Engels B1/B2 K0803 01-08-2022
Ethernetsystemen voor podia en evenementen K1323 Concept
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2022
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2022
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2022
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2022
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2022
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2022
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2022
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2022
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2022
Live beeld K1326 Concept
Maken van een museumproduct K1022 01-08-2022
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2022
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 K0389 01-08-2022
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2022
Operator licht K1330 Concept
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2022
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2022
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2022
Rigging in de evenemententechniek K1331 Concept
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2022
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2022
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2022
Stagelight design K0545 01-08-2022
Systeembeheer voor ethernet K0546 01-08-2022 01-01-2023
Systeemtechniek en geluidsmetingen K1335 Concept
Technisch Onderwijsassistent K0403 01-08-2024
Technische productie van evenementen - technisch producent K1367 Concept
Technische productie van evenementen - werkvoorbereider K1368 Concept
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2022
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2022
Verdieping geluid - geschikt voor niveau 3 en 4 K1340 Concept
Verdieping licht - geschikt voor niveau 4 K1344 Concept
Verdieping software K0505 01-08-2022
Verdieping special effects K1345 Concept
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 01-08-2022
Voorbereiding havo biologie K0842 01-08-2022
Voorbereiding havo economie K0843 01-08-2022
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 01-08-2022
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 01-08-2022
Voorbereiding havo scheikunde K0847 01-08-2022
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 01-08-2022
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2022
Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek K0205 01-08-2022 01-01-2023
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2022
Zendertechniek audio K0553 01-07-2022