Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Podium- en evenemententechnicus
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar voert technisch-logistieke werkzaamheden uit die nodig zijn voor de realisatie van een podiumproductie. Hij/zij is verantwoordelijk voor het verzamelen, laden, lossen, plaatsen en aansluiten van PET-apparatuur. Hierbij houdt hij/zij zich aan de van toepassing zijnde richtlijnen en procedures. Hij/zij werkt behendig en veilig en communiceert effectief met de andere technici. Ook is de beginnend beroepsbeoefenaar verantwoordelijk voor het regelen van de techniek tijdens de podiumproductie. Voorafgaand aan de uitvoering repeteert hij/zij de techniek vakkundig. Tijdens de uitvoering regelt hij de techniek volgens het draaiboek. Bij problemen of storingen houdt hij/zij het hoofd koel en komt met oplossingen.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25800 01-08-2022  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Podium- en evenemententechniek Artistiek inzicht K0718 01-08-2022
Audio-opname K1321 Concept
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2022
Creatief ondernemerschap K1385 Concept
Digitale vaardigheden basis K0022 Concept
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2022
Diversiteit K0024 01-08-2022
DJ-ing K0302 01-08-2022
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2022
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2022
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2022
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-08-2022
Engels A2/B1 K0802 01-08-2022
Engels B1/B2 K0803 01-08-2022
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2022
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2022
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2022
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2022
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-08-2022
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2022
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2022
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2022
Live beeld K1326 Concept
Maken van een museumproduct K1022 01-08-2022
Nederlands 3F K0071 01-08-2022
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2022
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 K0389 01-08-2022
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2022
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2022
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2022
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2022
Rekenen 3F K1130 01-08-2022 01-08-2023
Rigging in de evenemententechniek K1331 Concept
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2022
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2022
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2022
Systeembeheer voor ethernet K0546 01-08-2022 01-01-2023
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2022
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2022
Verdieping geluid - geschikt voor niveau 3 en 4 K1340 Concept
Verdieping licht - geschikt voor niveau 3 K1343 Concept
Verdieping software K0505 01-08-2022
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2022
Zendertechniek audio K0553 01-07-2022