Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Handhaver toezicht en veiligheid Openbaar vervoer (domein IV)
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar Openbaar Vervoer (domein IV) is als conducteur, handhaver of controleur in dienst van een openbaarvervoerbedrijf of overheidsinstantie. Hij/zij controleert vervoerbewijzen en bewaakt de veiligheid in de vervoermiddelen en op de stations, perrons en bij (bus)haltes. Daarnaast is de beginnend beroepsbeoefenaar belast met de opsporing van de strafbare feiten in de wettelijke voorschriften zoals beschreven in de beleidsregels. Dit voor zover noodzakelijk voor een goede uitoefening van de functie en de daaraan gekoppelde taakomschrijving van de werkgever. De beginnend beroepsbeoefenaar Openbaar Vervoer (domein IV) is gericht op het garanderen van de veiligheid, orde, rust en goede bedrijfsgang in het openbaar vervoer. Hij/zij is goed zichtbaar en toegankelijk en vormt het eerste aanspreekpunt voor reizigers.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25805 01-08-2023  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Publieke veiligheid Alcoholwet K1380 Concept
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-08-2022
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2022
Cameratoezicht K0742 01-08-2022
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2022
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2022
Diversiteit K0024 01-08-2022
Drank- en HorecaWet (DHW) K0215 01-08-2022 01-01-2024
Drones toepassen in de beroepspraktijk K1386 Concept
Droning - toepassingen K0797 01-08-2022 01-01-2024
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2022
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2022
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2022
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-08-2022
Engels A2/B1 K0802 01-08-2022
Engels B1/B2 K0803 01-08-2022
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2022
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2022
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2022
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2022
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2022
Gezonde leefstijl K0219 01-08-2022
Handhaving bij verkeerscontroles K1057 01-08-2022
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-08-2022
Intake en service K1059 01-08-2022
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2022
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2022
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2022
Lean en creatief K0512 01-08-2022
Museumbeveiliging K1361 Concept
Nederlands 3F K0071 01-08-2022
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2022
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2022
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2022
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2022
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2022
Rekenen 3F K1130 01-08-2022 01-08-2023
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2022
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2022
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2022
Stadionbeveiliging K1333 Concept
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2022
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2022
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2022