Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Handhaver toezicht en veiligheid Openbaar vervoer (domein IV)
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar Openbaar Vervoer (domein IV) is als conducteur, handhaver of controleur in dienst van een openbaarvervoerbedrijf of overheidsinstantie. Hij/zij controleert vervoerbewijzen en bewaakt de veiligheid in de vervoermiddelen en op de stations, perrons en bij (bus)haltes. Daarnaast is de beginnend beroepsbeoefenaar belast met de opsporing van de strafbare feiten in de wettelijke voorschriften zoals beschreven in de beleidsregels. Dit voor zover noodzakelijk voor een goede uitoefening van de functie en de daaraan gekoppelde taakomschrijving van de werkgever. De beginnend beroepsbeoefenaar Openbaar Vervoer (domein IV) is gericht op het garanderen van de veiligheid, orde, rust en goede bedrijfsgang in het openbaar vervoer. Hij/zij is goed zichtbaar en toegankelijk en vormt het eerste aanspreekpunt voor reizigers.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25805 01-08-2023  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Publieke veiligheid