Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Publieke veiligheid
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar is zichtbaar aanwezig in het werkgebied en is gericht op het toezicht houden op het naleven van wet- en regelgeving en het opsporen van strafbare feiten om zo de veiligheid in het werkgebied te verhogen. De beginnend beroepsbeoefenaar wordt informatiegestuurd ingezet, weet wat er speelt in het werkgebied en werkt daarbij nauw samen met partners in de keten. Hij/zij voelt zich verantwoordelijk om verdachte situaties goed te registreren in beschikbare informatiesystemen. De beginnend beroepsbeoefenaar heeft een vriendelijke en behulpzame instelling. Hij/zij is standvastig, straalt rust en overwicht uit, is stressbestendig, weerbaar en heeft relativeringsvermogen. Hij/zij kan omgaan met een grote diversiteit aan situaties en personen. Zijn/haar houding is integer, respectvol, gedisciplineerd, correct en de-escalerend waardoor corrigerend of confronterend optreden zo weinig mogelijk irritatie oproept. Daarnaast hoort observeren, waarnemen en signaleren bij de primaire beroepshouding; de beginnend beroepsbeoefenaar is alert en schat potentiële risico‚Äôs goed in. Vervolgens treedt hij/zij actief en gedecideerd op. De beginnend beroepsbeoefenaar heeft een goed ontwikkeld moreel kompas, reflecteert op gemaakte keuzes en kan verantwoord omgaan met zijn/haar discretionaire bevoegdheid. De beginnend beroepsbeoefenaar moet verantwoord omgaan met zijn/haar opsporings- en toezichtsbevoegdheden, afwegen of hij/zij situaties zelf kan afhandelen of anderen nodig heeft en gemaakte keuzes kunnen verantwoorden. Het verkeerd inzetten van bevoegdheden heeft niet alleen gevolgen voor de betrokkenen maar ook op het politieke vlak. De beginnend beroepsbeoefenaar is zich (in werk- en privétijd) ervan bewust dat hij/zij een voorbeeldfunctie vervult en dat het dragen van een uniform bepaalde verwachtingen wekt bij het publiek. In het publiek terrein begrijpt niet iedereen Nederlands en daarom moet de beginnend beroepsbeoefenaar personen in het Engels te woord kunnen staan.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23322 01-08-2023  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Handhaver toezicht en veiligheid Openbare ruimte (domein I) 3 25806 01-08-2023
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
Alcoholwet K1380 Concept  
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-08-2022  
Basis brandweerzorg K1411 Concept  
Basis cybercriminaliteit en cyberveiligheid K1352 Concept  
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2022  
Cameratoezicht K0742 01-08-2022  
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2022  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2022  
Diversiteit K0024 01-08-2022  
Drank- en HorecaWet (DHW) K0215 01-08-2022 01-01-2024  
Drones toepassen in de beroepspraktijk K1386 Concept  
Droning - toepassingen K0797 01-08-2022 01-01-2024  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2022  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2022  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2022  
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-08-2022  
Engels A2/B1 K0802 01-08-2022  
Engels B1/B2 K0803 01-08-2022  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2022  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2022  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2022  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2022  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2022  
Gezonde leefstijl K0219 01-08-2022  
Handhaving bij verkeerscontroles K1057 01-08-2022  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-08-2022  
Intake en service K1059 01-08-2022  
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2022  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2022  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2022  
Lean en creatief K0512 01-08-2022  
Museumbeveiliging K1361 Concept  
Nederlands 3F K0071 01-08-2022  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2022  
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2022  
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2022  
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2022  
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2022  
Rekenen 3F K1130 01-08-2022 01-08-2023  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2022  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2022  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2022  
Stadionbeveiliging K1333 Concept  
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2022  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2022  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2022  
Handhaver toezicht en veiligheid Milieu, welzijn en infrastructuur (domein II) 3 25804 01-08-2023
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
Alcoholwet K1380 Concept  
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-08-2022  
Basis brandweerzorg K1411 Concept  
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2022  
Cameratoezicht K0742 01-08-2022  
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2022  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2022  
Diversiteit K0024 01-08-2022  
Drank- en HorecaWet (DHW) K0215 01-08-2022 01-01-2024  
Drones toepassen in de beroepspraktijk K1386 Concept  
Droning - toepassingen K0797 01-08-2022 01-01-2024  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2022  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2022  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2022  
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-08-2022  
Engels A2/B1 K0802 01-08-2022  
Engels B1/B2 K0803 01-08-2022  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2022  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2022  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2022  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2022  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2022  
Gezonde leefstijl K0219 01-08-2022  
Handhaving bij verkeerscontroles K1057 01-08-2022  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-08-2022  
Intake en service K1059 01-08-2022  
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2022  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2022  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2022  
Lean en creatief K0512 01-08-2022  
Museumbeveiliging K1361 Concept  
Natuurbescherming K1443 Concept  
Nederlands 3F K0071 01-08-2022  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2022  
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2022  
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2022  
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2022  
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2022  
Rekenen 3F K1130 01-08-2022 01-08-2023  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2022  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2022  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2022  
Stadionbeveiliging K1333 Concept  
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2022  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2022  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2022  
Handhaver toezicht en veiligheid Openbaar vervoer (domein IV) 3 25805 01-08-2023
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
Alcoholwet K1380 Concept  
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-08-2022  
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2022  
Cameratoezicht K0742 01-08-2022  
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2022  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2022  
Diversiteit K0024 01-08-2022  
Drank- en HorecaWet (DHW) K0215 01-08-2022 01-01-2024  
Drones toepassen in de beroepspraktijk K1386 Concept  
Droning - toepassingen K0797 01-08-2022 01-01-2024  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2022  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2022  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2022  
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-08-2022  
Engels A2/B1 K0802 01-08-2022  
Engels B1/B2 K0803 01-08-2022  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2022  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2022  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2022  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2022  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2022  
Gezonde leefstijl K0219 01-08-2022  
Handhaving bij verkeerscontroles K1057 01-08-2022  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-08-2022  
Intake en service K1059 01-08-2022  
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2022  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2022  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2022  
Lean en creatief K0512 01-08-2022  
Museumbeveiliging K1361 Concept  
Nederlands 3F K0071 01-08-2022  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2022  
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2022  
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2022  
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2022  
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2022  
Rekenen 3F K1130 01-08-2022 01-08-2023  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2022  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2022  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2022  
Stadionbeveiliging K1333 Concept  
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2022  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2022  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2022  
Handhaver toezicht en veiligheid Generieke opsporing (domein VI) 3 25803 01-08-2023
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
Alcoholwet K1380 Concept  
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-08-2022  
Basis cybercriminaliteit en cyberveiligheid K1352 Concept  
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2022  
Cameratoezicht K0742 01-08-2022  
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2022  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2022  
Diversiteit K0024 01-08-2022  
Drank- en HorecaWet (DHW) K0215 01-08-2022 01-01-2024  
Drones toepassen in de beroepspraktijk K1386 Concept  
Droning - toepassingen K0797 01-08-2022 01-01-2024  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2022  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2022  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2022  
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-08-2022  
Engels A2/B1 K0802 01-08-2022  
Engels B1/B2 K0803 01-08-2022  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2022  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2022  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2022  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2022  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2022  
Gebiedsgebonden politie en opsporing K1358 Concept  
Gezonde leefstijl K0219 01-08-2022  
Handhaving bij verkeerscontroles K1057 01-08-2022  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-08-2022  
Intake en service K1059 01-08-2022  
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2022  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2022  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2022  
Lean en creatief K0512 01-08-2022  
Museumbeveiliging K1361 Concept  
Nederlands 3F K0071 01-08-2022  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2022  
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2022  
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2022  
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2022  
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2022  
Rekenen 3F K1130 01-08-2022 01-08-2023  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2022  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2022  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2022  
Stadionbeveiliging K1333 Concept  
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2022  
Uitvoering grenspolitietaak Koninklijke Marechaussee K1378 Concept  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2022  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2022