Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Interprofessioneel samenwerken voor cliënten met een verstandelijke beperking - K1277
Omschrijving
De beroepsbeoefenaar werkt met cliënten met een verstandelijke beperking die een complexe zorg- en ondersteuningsbehoefte hebben. Vanuit één visie en één ondersteuningsplan werkt hij interprofessioneel samen met diverse zorg- en welzijnsprofessionals van diverse niveaus waarbij de cliënt en zijn sociale netwerk een belangrijke stem hebben. De focus ligt hierbij op interprofessioneel samenwerken en het toepassen van belangrijke theoretische concepten als positieve gezondheid, kwaliteit van bestaan, leefstijl, participatie en samenwerken in de triade van de cliënt met een verstandelijke beperking. Vanuit casuïstiek en vraagstukken werkt hij in dit keuzedeel aan de realisatie van een interprofessioneel ondersteuningsplan en versterking van zijn eigen kwaliteiten. Waar in dit keuzedeel "hij", "hem" en "zijn" wordt gebruikt kan ook "zij", "haar" en "haar" of "deze persoon", "diegene" of "diens" worden gelezen. Dit keuzedeel is tot stand gekomen als onderdeel van een interprofessioneel project rondom Healthy Ageing. Meer informatie is te vinden in de onderwijskundige onderbouwing: https://digik.s-bb.nl/UserControls/DossierResource.ashx?Dedd355d8-36b4-459b-b83e-fd43493e7b8b.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
28-10-2021
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot