Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Certificaat
Naam Coördineren van leertrajecten van (nieuwe) medewerkers en stagiairs
Omschrijving
De (toekomstige) medewerker leert specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om leertrajecten in de praktijk te organiseren en te coördineren. Zij stemt de leertrajecten af met betrokkenen, zorgt dat leertrajecten aan de leervoorwaarden voldoen en dat iedere lerende begeleiding op maat krijgt. Zij regelt de introductieperiode en stemt deze af met de collega's op de werkvloer. Zij stelt samen met de stagiair of (nieuwe) medewerker het leerplan vast. Zij ondersteunt stagiairs en (nieuwe) medewerkers tijdens hun leertraject en evalueert de voortgang van het leertraject met de stagiair of (nieuwe) medewerker, zijn werkbegeleider of collega's. Ook evalueert zij met relevante betrokkenen de uitvoering van de BPV, analyseert de resultaten en doet zo nodig verbetervoorstellen.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
28-10-2021 01-08-2022
Dossier Kwalificatie
Praktijkopleider Praktijkopleider