Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Eerste monteur dakbedekking
Omschrijving
De eerste monteur dakbedekking streeft een goede kwaliteit van zijn eigen werk na, handelt adequaat bij werkopdrachten die onvolledig zijn of uitgaan van onjuiste veronderstellingen en werkt uit zichzelf volgens de voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Het werk heeft een verhoogd brandrisisco en vraagt van hem voortdurend alert te zijn op het voorkomen van branden. Omdat hij vaak op hoogte werkt, moet hij in hoge mate beschikken over besef van veilig werken. Hij moet verder een goed ruimtelijk inzicht en abstractievermogen hebben. Daarnaast voert hij zijn werk zelfstandig en zelfverzekerd uit en neemt hierbij initiatieven. Hij werkt in wisselende maar herkenbare omstandigheden zowel bij particuliere als zakelijke klanten en opdrachtgevers, in kleine en grote tot heel grote (bouw-)projecten. Hij kan goed contact onderhouden met klanten en opdrachtgevers (particulieren én bedrijven). De eerste monteur dakbedekking doet zijn werk voornamelijk op daken van en aan de buitenzijde van woningen en woon gebouwen (flats) en utiliteitsbouw. Pre-fabricage werkzaamheden kunnen ook in een werkplaats op het bedrijf worden verricht. Bij reparatie is sprake van bestaande gebouwen. Hij begeleidt de monteur werktuigkundige installaties. Tijdens zijn werk heeft hij te maken met collega's, werknemers van andere bedrijven die in dezelfde omgeving werken, opdrachtgevers en klanten.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25347 01-08-2015  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Werktuigkundige installaties (montage)