Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Evenementenorganisatie
Omschrijving
De organisatie van evenementen is steeds professioneler geworden, zowel op fysiek als online vlak. De beginnend beroepsbeoefenaar is bij elk stadium van een evenement betrokken. Deze denkt mee met de opdrachtgever; speelt in op onverwachte gebeurtenissen en informeert of instrueert anderen. Hij/zij houdt het hoofd koel en heeft een open, naar buiten gerichte en dienstverlenende houding naar de mensen waarmee deze samenwerkt. De beginnend beroepsbeoefenaar werkt in een vaak hectische omgeving waarin goed samenwerken en een goede communicatie met internen en derden van belang is. Hij/zij is een generalist die de verbinding kan leggen tussen de opdrachtgever, de uitvoerder, de artiest en de ambtelijke kant. Hij/zij is creatief, kan zich goed verplaatsen in verschillende doelgroepen en kan daarover de juiste adviezen geven. Hij/zij denkt en handelt voortvarend, heeft een kwaliteitsbewuste inslag en gaat gemakkelijk met mensen om. Hij/zij is een netwerker en brengt ook samenwerking tussen anderen op gang. Hij/zij heeft een open, naar buiten gerichte en dienstverlenende houding.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23302 01-08-2022  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Medewerker evenementenorganisatie 4 25749 01-08-2022
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-08-2022  
Artistiek inzicht K0718 01-08-2022  
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2022  
Commercie (verkoop) K0018 01-08-2022  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2022  
Diversiteit K0024 01-08-2022  
DJ-ing K0302 21-03-2023  
Droning - toepassingen K0797 01-08-2022 01-01-2024  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2022  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2022  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2022  
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-08-2022  
Eetcultuur en -wensen K0032 17-03-2023  
Engels B1/B2 K0803 01-08-2022  
Entertainmentprogrammering K0963 01-08-2022  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2022  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2022  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2022  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2022  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2022  
Hbo-doorstroom handel K0270 01-08-2022  
Inleiding fotografieproductie K0769 17-03-2023  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2022  
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2022  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2022  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2022  
Lean en creatief K0512 01-08-2022  
Mediadesign voor een experience K0773 01-08-2022  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2022  
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2022  
Online marketing (verdieping) K1104 01-08-2022  
Oriëntatie op conceptontwikkeling van een media-uiting K0536 01-08-2022  
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-12-2023  
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2022  
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2022  
Show en entertainment voor de recreatiebranche K0832 17-07-2023  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2022  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2022  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2022  
Toerisme en recreatie in de regio K0387 01-08-2022  
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2022  
Veiligheid in de evenementensector K1150 01-08-2022  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2) K0516 Concept  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2022  
Verdieping software K0505 01-08-2022  
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 01-08-2022  
Voorbereiding havo bedrijfseconomie K1269 Concept  
Voorbereiding havo biologie K0842 01-08-2022  
Voorbereiding havo economie K0843 01-08-2022  
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 01-08-2022  
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 01-08-2022  
Voorbereiding havo scheikunde K0847 01-08-2022  
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 01-08-2022  
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2022  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2022  
Wijnkennis 2 K0188 17-03-2023