Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Evenementenorganisatie
Omschrijving
De organisatie van evenementen is steeds professioneler geworden, zowel op fysiek als online vlak. De beginnend beroepsbeoefenaar is bij elk stadium van een evenement betrokken. Deze denkt mee met de opdrachtgever; speelt in op onverwachte gebeurtenissen en informeert of instrueert anderen. Hij/zij houdt het hoofd koel en heeft een open, naar buiten gerichte en dienstverlenende houding naar de mensen waarmee deze samenwerkt. De beginnend beroepsbeoefenaar werkt in een vaak hectische omgeving waarin goed samenwerken en een goede communicatie met internen en derden van belang is. Hij/zij is een generalist die de verbinding kan leggen tussen de opdrachtgever, de uitvoerder, de artiest en de ambtelijke kant. Hij/zij is creatief, kan zich goed verplaatsen in verschillende doelgroepen en kan daarover de juiste adviezen geven. Hij/zij denkt en handelt voortvarend, heeft een kwaliteitsbewuste inslag en gaat gemakkelijk met mensen om. Hij/zij is een netwerker en brengt ook samenwerking tussen anderen op gang. Hij/zij heeft een open, naar buiten gerichte en dienstverlenende houding.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23302 01-08-2022  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Medewerker evenementenorganisatie 4 25749 01-08-2022