Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Technicus elektrotechnische industriële systemen en installaties
Omschrijving
De technicus elektrotechnisch industriële systemen en installaties handelt adequaat bij werkzaamheden die uitgaan van onjuiste veronderstellingen, hij is daarbij in staat een laatste minuut risicoanalyse (LMRA) te maken, in de industriële omgeving noodzakelijk, werkt uit zichzelf volgens de (industriële) voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en ziet erop toe dat medewerkers dat ook doen. Hij is stressbestendig. Hij doet zijn werk in wisselende situaties binnen een industriële omgeving. Bij het installeren en onderhouden van installaties werkt hij op locatie. Tenslotte heeft de technicus elektrotechnisch industriële systemen en installaties te maken met een grote diversiteit aan mensen in zijn werk: collega’s, klanten/opdrachtgevers, samenwerkingspartners, bedrijfsmanagement en andere partijen. Met ieder van hen moet hij op een juiste manier communiceren, afspraken maken en zich dienstbaar en servicegericht opstellen.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25738 01-08-2022  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Elektrotechnische systemen en installaties 3D-tekenen K0280 01-08-2022