Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Technicus elektrotechnische industriële systemen en installaties
Omschrijving
De technicus elektrotechnisch industriële systemen en installaties handelt adequaat bij werkzaamheden die uitgaan van onjuiste veronderstellingen, hij is daarbij in staat een laatste minuut risicoanalyse (LMRA) te maken, in de industriële omgeving noodzakelijk, werkt uit zichzelf volgens de (industriële) voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en ziet erop toe dat medewerkers dat ook doen. Hij is stressbestendig. Hij doet zijn werk in wisselende situaties binnen een industriële omgeving. Bij het installeren en onderhouden van installaties werkt hij op locatie. Tenslotte heeft de technicus elektrotechnisch industriële systemen en installaties te maken met een grote diversiteit aan mensen in zijn werk: collega’s, klanten/opdrachtgevers, samenwerkingspartners, bedrijfsmanagement en andere partijen. Met ieder van hen moet hij op een juiste manier communiceren, afspraken maken en zich dienstbaar en servicegericht opstellen.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25738 01-08-2022  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Elektrotechnische systemen en installaties 3D-tekenen K0280 01-08-2022
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-08-2022
Basisvaardigheden ICT voor installatietechniek geschikt voor niveau 4 K1382 Concept
Basisvaardigheden werktuigkundige installaties geschikt voor niveau 4 K0668 01-08-2022
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2022
Besturingstechniek K0791 01-08-2022
Calculeren in de sector Techniek en gebouwde omgeving K0625 01-08-2022
Cleanroom K0981 01-08-2022
Digitaal produceren 3D object K0355 01-08-2022
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2022
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2022
Diversiteit K0024 01-08-2022
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2022
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2022
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2022
Duurzaam vakmanschap elektrotechnische installaties, geschikt voor niveau 4 K0896 01-08-2022
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-08-2022
Elektrotechnische voedingssystemen en verdeelinrichtingen K1017 01-08-2022
Embedded Design K0481 01-08-2022
Engels B1/B2 K0803 01-08-2022
Excellent vakmanschap K1273 Concept
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2022
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2022
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2022
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2022
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2022
Hardware engineering van industriële besturingen K1454 Concept
Industriële robotica K0989 01-08-2022
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2022
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2022
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2022
Introductie op sensortechnologie K1375 Concept
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2022
Koudetechniek voor warmtepompsystemen K1102 01-08-2022
Lean en creatief K0512 01-08-2022
Leidinggeven K0061 01-08-2022
Lichtplan voor woon/werkruimte K0357 01-07-2024
Meet- en regeltechniek K0820 01-08-2022
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2022
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2022
Oriëntatie op asbest herkennen en verwijderen K0969 01-08-2022
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2022
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2022
Pneumatiek en hydrauliek geschikt voor niveau 4 K0776 01-08-2022
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2022
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2022
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2022
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2022
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2022
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2) K0516 Concept
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2022
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 01-08-2022
Voorbereiding havo biologie K0842 01-08-2022
Voorbereiding havo economie K0843 01-08-2022
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 01-08-2022
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 01-08-2022
Voorbereiding havo scheikunde K0847 01-08-2022
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 01-08-2022
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2022
Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek K0205 01-08-2022 01-01-2023
Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek-I-Breed K1348 Concept
Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek-II-Specifiek K1349 Concept
Waterstoftechnologie K1049 01-08-2022
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2022