Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Eerste monteur elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving
Omschrijving
De eerste monteur elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving beschikt over een goed verantwoordelijkheidsgevoel om te zorgen voor veilig (elektrotechnisch) werken in een gebouwde omgeving en draagt dat gevoel ook over op de meewerkende monteurs. Hij werkt goed samen, streeft een goede kwaliteit van zijn eigen werk en dat van meewerkende monteurs na, handelt adequaat bij werkopdrachten die onvolledig zijn of uitgaan van onjuiste veronderstellingen, werkt uit zichzelf volgens de geldende voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en heeft een klantvriendelijke houding. Waarbij de eerste monteur ook in staat is om de monteur te instrueren en begeleiden op de werkplek. Hij doet zijn werk in een wisselende en wel herkenbare gebouwde omgeving. Hij heeft voor zijn werk veel contact met collega’s, klanten, onderaannemers en leveranciers.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25736 01-08-2022  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Elektrotechnische installaties 2D-tekenen K0279 01-08-2022
3D-tekenen K0280 01-08-2022
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-08-2022
Basis meet- en regeltechniek K0977 01-08-2022
Basisvaardigheden ICT voor installatietechniek geschikt voor niveau 3 K1381 Concept
Basisvaardigheden metaalbewerken K0368 01-08-2022
Basisvaardigheden service & onderhoud grootkeukeninstallaties geschikt voor niveau 2 en 3 K0954 01-08-2022
Basisvaardigheden werktuigkundige installaties geschikt voor niveau 2 en 3 K0667 01-08-2022
Batterijtechnologie basis K1426 Concept
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2022
Calculeren in de sector Techniek en gebouwde omgeving K0625 01-04-2022
Correctief onderhoud K0795 01-08-2022
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2022
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2022
Diversiteit K0024 01-08-2022
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2022
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2022
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2022
Duurzaam vakmanschap Elektrotechnische installaties geschikt voor niveau 2 en 3 K0798 01-08-2022
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-08-2022
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-08-2022
Engels A2/B1 K0802 01-08-2022
Engels B1/B2 K0803 01-08-2022
Excellent vakmanschap K1273 Concept
Experimenteren met materialen en technieken K0435 01-08-2022
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2022
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2022
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2022
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2022
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2022
Human skills in de techniek geschikt voor niveau 2 en 3 K1094 01-08-2022
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-08-2022
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2022
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2022
Introductie op sensortechnologie K1375 Concept
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2022
Klimaatbeheersing en koudetechniek K0868 01-08-2022
Laadpunten voor elektrische voertuigen K1311 Concept
Lean en creatief K0512 01-08-2022
Leidinggeven K0061 01-08-2022
Lichtplan voor woon/werkruimte K0357 01-07-2024
Nederlands 3F K0071 01-08-2022
Onderhoud aan windturbines K0350 01-08-2022 01-01-2023
Onderhoud aan windturbines K1312 Concept
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2022
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2022
Organiseren en uitvoeren van toolbox-meetings K0564 01-08-2022
Oriëntatie op asbest herkennen en verwijderen K0969 01-08-2022
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2022
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2022
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2022
Preventieve metingen uitvoeren K1161 01-08-2022
Rekenen 3F K1130 01-08-2022 01-08-2023
Samenwerken in de bouw K0878 01-08-2022
Slimme meters K0697 01-08-2022
Smart technology K1067 01-08-2022
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2022
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2022
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2022
Technisch Onderwijsassistent basis K0404 01-08-2022
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2022
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2022
Verdieping techniek en materialenkennis K0180 01-08-2022
Werken in de keten geschikt voor niveau 2 en 3 K1115 01-08-2022
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2022