Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Eerste monteur elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving
Omschrijving
De eerste monteur elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving beschikt over een goed verantwoordelijkheidsgevoel om te zorgen voor veilig (elektrotechnisch) werken in een gebouwde omgeving en draagt dat gevoel ook over op de meewerkende monteurs. Hij werkt goed samen, streeft een goede kwaliteit van zijn eigen werk en dat van meewerkende monteurs na, handelt adequaat bij werkopdrachten die onvolledig zijn of uitgaan van onjuiste veronderstellingen, werkt uit zichzelf volgens de geldende voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en heeft een klantvriendelijke houding. Waarbij de eerste monteur ook in staat is om de monteur te instrueren en begeleiden op de werkplek. Hij doet zijn werk in een wisselende en wel herkenbare gebouwde omgeving. Hij heeft voor zijn werk veel contact met collega’s, klanten, onderaannemers en leveranciers.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25736 01-08-2022  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Elektrotechnische installaties 2D-tekenen K0279 01-08-2022
3D-tekenen K0280 01-08-2022