Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Monteur elektrotechnische installaties
Omschrijving
De monteur elektrotechnische installaties heeft een lerende houding wanneer hij collega's assisteert die de aanleg van bekabeling voor elektrotechnische installaties voorbereiden. Hij voert zijn werk bedreven, veilig en snel uit en overlegt, in een lerende houding, met zijn leidinggevende. Hij beschikt over ruimtelijk inzicht. Hij handelt adequaat bij werkopdrachten die onvolledig zijn of uitgaan van onjuiste veronderstellingen en werkt uit zichzelf volgens de geldende voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Hij heeft voor zijn werk veel contact met collega’s en in beperktere mate met klanten. Hij is sociaal en communicatief vaardig. Hij stelt zich ten dienste van de klant/opdrachtgever en collega’s op.
Niveau 2
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25737 01-08-2022  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Elektrotechnische installaties 2D-tekenen K0279 01-08-2022
3D-tekenen K0280 01-08-2022
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2 K0003 01-08-2022
Basisvaardigheden metaalbewerken K0368 01-08-2022
Basisvaardigheden service & onderhoud grootkeukeninstallaties geschikt voor niveau 2 en 3 K0954 01-08-2022
Basisvaardigheden werktuigkundige installaties geschikt voor niveau 2 en 3 K0667 01-08-2022
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2022
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2022
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2022
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2022
Duurzaam vakmanschap Elektrotechnische installaties geschikt voor niveau 2 en 3 K0798 01-08-2022
Duurzaamheid in het beroep B K0029 01-08-2022
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-08-2022
Engels A2/B1 K0802 01-08-2022
Engels B1/B2 K0803 01-08-2022
Excellent vakmanschap K1273 Concept
Experimenteren met materialen en technieken K0435 01-08-2022
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2022
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2022
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2022
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2022
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2022
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2 K0224 01-08-2022
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2022
Introductie op sensortechnologie K1375 Concept
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2022
Klimaatbeheersing en koudetechniek K0868 01-08-2022
Laadpunten voor elektrische voertuigen K1311 Concept
Lean en creatief K0512 01-08-2022
Nederlands 3F K0071 01-08-2022
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) K0211 01-08-2022
Oriëntatie op asbest herkennen en verwijderen K0969 01-08-2022
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2022
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2022
Rekenen 3F K1130 01-08-2022 01-08-2023
Rekenen in de beroepspraktijk K0285 01-08-2022 01-08-2024
Samenwerken in de bouw K0878 01-08-2022
Slimme meters K0697 01-08-2022
Solliciteren K0097 01-08-2022
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2022
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2022
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2022
Toewerken naar Nederlands 2F K1133 01-08-2022 01-01-2023
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2) K0516 01-08-2022
Verdieping techniek en materialenkennis K0180 01-08-2022
Verrijking leervaardigheden K0440 01-08-2022
Werken in de keten geschikt voor niveau 2 en 3 K1115 01-08-2022