Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Monteur elektrotechnische installaties
Omschrijving
De monteur elektrotechnische installaties heeft een lerende houding wanneer hij collega's assisteert die de aanleg van bekabeling voor elektrotechnische installaties voorbereiden. Hij voert zijn werk bedreven, veilig en snel uit en overlegt, in een lerende houding, met zijn leidinggevende. Hij beschikt over ruimtelijk inzicht. Hij handelt adequaat bij werkopdrachten die onvolledig zijn of uitgaan van onjuiste veronderstellingen en werkt uit zichzelf volgens de geldende voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Hij heeft voor zijn werk veel contact met collega’s en in beperktere mate met klanten. Hij is sociaal en communicatief vaardig. Hij stelt zich ten dienste van de klant/opdrachtgever en collega’s op.
Niveau 2
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25737 01-08-2022  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Elektrotechnische installaties 2D-tekenen K0279 01-08-2022
3D-tekenen K0280 01-08-2022