Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Basisvaardigheden Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) - K1225
Omschrijving
Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) is de benaming voor systemen die in auto’s toegepast worden om de bestuurder te assisteren. Diverse landen hebben wetgeving gemaakt die het inbouwen van specifieke ADAS verplicht. ADAS is een zeer snel ontwikkelende techniek in voertuigen, waarbij de complexiteit van systemen exponentieel toeneemt. Dit keuzedeel is gericht op het verschaffen/vergroten van basiskennis en -vaardigheden over ADAS. In dit keuzedeel verdiept de beginnend beroepsbeoefenaar zich in ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). De beginnend beroepsbeoefenaar kan na het volgen van dit keuzedeel verschillende soorten ADAS herkennen (creëren van bewustwording), kan voertuigspecifieke informatie verzamelen, voertuigen uitlezen en storing(en) in ADAS vaststellen. Tot slot kan de beginnend beroepsbeoefenaar ADAS kalibreren, resetten en/of initialiseren en foutcodes wissen. Het inleren, coderen en programmeren van ADAS vallen buiten de scope van dit keuzedeel.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
22-05-2021
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot