Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Cross-over kwalificatie
Naam Technisch medewerker
Uitvoerende onderwijsinstelling(en)
  • ROC Nijmegen
Omschrijving
De technisch medewerker is op diverse werkplekken inzetbaar en beschikt over aanpassingsvermogen om te kunnen omgaan met veranderingen in het proces en product. Hij werkt nauwkeurig, voorzichtig en zorgvuldig aan productieprocessen, producten, installaties en systemen. Door zijn kwaliteitsbewustheid zorgt hij er voor dat deze voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Bij de bewerkingsmethoden en -technieken, de assemblage en afwerking (van het product) houdt hij rekening met de fundamentele fysische en esthetische eigenschappen van de gebruikte materialen. Hij handelt adequaat op onvolkomenheden of onjuiste veronderstellingen van een werkopdracht en roept direct hulp in als hij (dreigende) storingen of problemen niet zelf kan oplossen. Hij is communicatief vaardig en werkt goed samen met collega's, is in staat in een team samen te werken en ontwikkelt zich continu. Hij heeft daarbij een actieve lerende instelling en hij verdiept zich in nieuwe technologieën, producten en systemen. Zo nodig volgt hij daarvoor trainingen Hij werkt volgens de voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en vakinhoudelijke voorschriften volgens geldende wetgeving. Hij heeft een klantvriendelijke houding.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
26042 01-08-2021 01-08-2024 01-08-2025  
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Toelichting bij Cross-over kwalificatie
De cross-over kwalificatie mag alleen aangeboden worden door de onderwijsinstelling wanneer deze een beschikking heeft ontvangen van de minister van OCW voor het aanbieden van de cross-over kwalificatie.
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
3D-tekenen K0280 01-08-2021
Duurzaamheid in het beroep B K0029 01-08-2021
Experimenteren met materialen en technieken K0435 01-08-2021
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2 K0224 01-08-2021
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2021
Verdieping techniek en materialenkennis K0180 01-08-2021