Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Leidinggevende bakkerij
Omschrijving
De Leidinggevende bakkerij is gericht op de kwaliteit van grondstoffen, producten en processen in de bakkerij. Hiervoor heeft de beroepsbeoefenaar een groot kwaliteitsbewustzijn nodig en is hij/zij alert op zaken die mogelijk fout kunnen gaan. De beroepsbeoefenaar heeft aandacht voor duurzaamheid. Het gaat hier bijvoorbeeld om materiaal- en/of grondstofkeuze, verwerking van afval, gebruik van machines en bewust omgaan met (drink)water en/of energie. De beroepsbeoefenaar toont creativiteit en improvisatievermogen bij het bedenken van nieuwe producten en recepten en speelt in op de wensen en behoeften van de klant. De Leidinggevende bakkerij is zakelijk, heeft een kritische blik en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De beroepsbeoefenaar plant werkzaamheden ook voor de lange termijn en is de schakel tussen de werkvloer en het management. De beroepsbeoefenaar is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de werkzaamheden in de bakkerij.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25720 01-08-2022  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Brood en banket