Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Allround vakman gww
Omschrijving
De allround vakman gww houdt zich bezig met de aanleg en het onderhoud van infrastructurele werken. Het gaat hierbij om diverse wegconstructies, bestratingen, waterbouwkundige constructies, oeverconstructies en rioolconstructies. Hij voert het hiervoor benodigde grondwerk uit, zoals bermen afwerken, cunetten en taluds maken, sloten en sleuven graven. De allround vakman gww werkt voornamelijk in ploegverband, samen met andere vaklieden en samen met machinisten en heeft een controlerende taak. De machinisten bedienen de machines waarbij de allround vakman gww aanwijzingen geeft. De allround vakman gww bedient zelf ook machines, zoals compressoren, pompen en verdichtingapparatuur. Verder werkt hij met handgereedschappen en elektrische, hydraulische en pneumatische gereedschappen. Hij onderhoudt de gereedschappen zelf. De allround vakman gww moet goed kunnen samenwerken en kunnen omgaan met machines en gereedschappen. De allround vakman gww zal veel in de buitenlucht werken, daar de meeste werken zich in de buitenlucht bevinden. Werk aan infrastructurele projecten levert vaak (verkeers)overlast op. Om overlast tot een minimum te beperken, wordt soms ’s nachts gewerkt. Hij heeft dus variërende werktijden. De allround vakman gww voert alle gww-werkzaamheden uit en wordt vaak geassisteerd door de vakman gww. Hij verricht ook organisatorische werkzaamheden en stuurt collega's vaktechnisch aan.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25750 01-08-2022  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Grond-, water- en wegenbouw ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-08-2022
Basisvaardigheden met kleine grondverzetmachines tot 2000 kg K0953 01-08-2022
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2022
Bestratingsprofielen K0955 01-08-2022
Bronbemalen K1054 01-08-2022
Calculeren in de sector Techniek en gebouwde omgeving K0625 01-08-2022
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2022
Diversiteit K0024 01-08-2022
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2022
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2022
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2022
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-08-2022
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-08-2022
Engels A2/B1 K0802 01-08-2022
Engels B1/B2 K0803 01-08-2022
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2022
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2022
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2022
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2022
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2022
Funderingswerker K0291 01-08-2022
Innovaties in de asfaltwegenbouw K0683 01-08-2022
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-08-2022
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2022
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2022
Introductie veilig en duurzaam slopen K1441 Concept
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2022
Lean en creatief K0512 01-08-2022
Monteursvaardigheden voor klein materieel in de gww-sector K0967 01-08-2022
Nederlands 3F K0071 01-08-2022
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2022
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 K0389 01-08-2022
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2022
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2022
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2022
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2022
Rekenen 3F K1130 01-08-2022 01-08-2023
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2022
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2022
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2022
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2022
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2022
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2022
Werken met GNSS systemen K0975 01-08-2022
Werken met hulpmiddelen en machines voor mechanisch straten K0741 01-08-2022