Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Allround vakman gww
Omschrijving
De allround vakman gww houdt zich bezig met de aanleg en het onderhoud van infrastructurele werken. Het gaat hierbij om diverse wegconstructies, bestratingen, waterbouwkundige constructies, oeverconstructies en rioolconstructies. Hij voert het hiervoor benodigde grondwerk uit, zoals bermen afwerken, cunetten en taluds maken, sloten en sleuven graven. De allround vakman gww werkt voornamelijk in ploegverband, samen met andere vaklieden en samen met machinisten en heeft een controlerende taak. De machinisten bedienen de machines waarbij de allround vakman gww aanwijzingen geeft. De allround vakman gww bedient zelf ook machines, zoals compressoren, pompen en verdichtingapparatuur. Verder werkt hij met handgereedschappen en elektrische, hydraulische en pneumatische gereedschappen. Hij onderhoudt de gereedschappen zelf. De allround vakman gww moet goed kunnen samenwerken en kunnen omgaan met machines en gereedschappen. De allround vakman gww zal veel in de buitenlucht werken, daar de meeste werken zich in de buitenlucht bevinden. Werk aan infrastructurele projecten levert vaak (verkeers)overlast op. Om overlast tot een minimum te beperken, wordt soms ’s nachts gewerkt. Hij heeft dus variërende werktijden. De allround vakman gww voert alle gww-werkzaamheden uit en wordt vaak geassisteerd door de vakman gww. Hij verricht ook organisatorische werkzaamheden en stuurt collega's vaktechnisch aan.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25750 01-08-2022  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Grond-, water- en wegenbouw