Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Vakman gww
Omschrijving
De vakman gww houdt zich bezig met de aanleg en het onderhoud van infrastructurele werken. Het gaat hierbij om diverse wegconstructies, bestratingen, waterbouwkundige constructies, oeverconstructies en rioolconstructies. Hij voert het hiervoor benodigde grondwerk uit, zoals bermen afwerken, cunetten en taluds maken, sloten en sleuven graven. De vakman gww werkt voornamelijk in ploegverband: samen met andere vaklieden en samen met machinisten. De machinisten bedienen de machines waarbij de vakman gww aanwijzingen geeft. De vakman gww bedient zelf ook machines, zoals compressoren, pompen en verdichtingapparatuur. Verder werkt hij met handgereedschappen en elektrische, hydraulische en pneumatische gereedschappen. De vakman onderhoudt de gereedschappen zelf. De vakman gww moet goed kunnen samenwerken en moet kunnen omgaan met machines en gereedschappen. De vakman gww zal veel in de buitenlucht werken, daar de meeste werken zich in de buitenlucht bevinden. Werk aan infrastructurele projecten levert vaak (verkeers)overlast op. Om overlast tot een minimum te beperken, wordt soms ’s nachts gewerkt. Hij heeft dus variërende werktijden.
Niveau 2
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25756 01-08-2022  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Grond-, water- en wegenbouw