Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Asfaltafwerker
Omschrijving
De asfaltafwerker werkt bij een asfaltafwerkmachine en de bijbehorende walsen. Hij maakt deel uit van de asfaltploeg. De asfaltafwerker zorgt voor alle werkzaamheden rond de asfaltafwerkmachine zoals randen bijwerken en asfalt egaliseren met de hark. Daarnaast voert hij een aantal werkzaamheden uit die vooraf gaan aan het spreiden van de asfaltlaag. De asfaltafwerker rapporteert aan en overlegt met de balkman of de asfaltuitvoerder. De asfaltafwerker zal veel in de buitenlucht werken, daar de meeste werken zich in de buitenlucht bevinden. Werk aan infrastructurele projecten levert vaak (verkeers)overlast op. Om overlast tot een minimum te beperken, wordt soms ’s nachts gewerkt. Hij heeft dus variërende werktijden.
Niveau 2
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25752 01-08-2022  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Grond-, water- en wegenbouw