Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Instructeur kajakken, kanoën en raften - K1276
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar specialiseert zich tot instructeur in het kajakken, kanoën of raften. Hij leert om instructie te verzorgen aan (groepen) sporters en recreanten om kajakken, kanoën or raften aan te leren, dan wel om de sportvaardigheden van de sporter of recreant te vergroten of te bestendigen. Dit vindt plaats op vlak water, in een zwembad, in de branding op zee of op (licht) stromend water tot maximaal wildwater niveau I. Om na te gaan welke vorderingen de sporter maakt, neemt hij vaardigheidstoetsen af. Hij leert om sporters te enthousiasmeren en te begeleiden. Daarnaast leert hij assisterend sportkader aan te sturen bij de voorbereiding en uitvoering van de instructie of bij afname van vaardigheidstoetsen binnen het kajakken, kanoën or raften. NB: In dit keuzedeel wordt met "sporters en recreanten" bedoeld: mensen die gedurende één dag of meerdere dagen en op één of meerdere momenten deelnemen aan het kajakken, kanoën en/of raften met als doel sport te beoefenen of recreatie te bedrijven. Waar "hij/zijn" staat kan ook "zij/haar" of "de instructeur/diens" worden gelezen.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
28-10-2021
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot