Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Bestaans(on)zekerheid en mensenrechten - K1228
Omschrijving
Dit keuzedeel geeft studenten inzichten in maatschappelijke thema's als langdurige armoede, sociale uitsluiting, bestaansonzekerheid en mensenrechten. Op basis van de kennis en vaardigheden in het keuzedeel kunnen studenten abstracte begrippen zoals bestaansonzekerheid en mensenrechten concreter invullen. De inzichten uit het keuzedeel kunnen ze gebruiken om situaties van bestaansonzekerheid bij mensen of groepen te herkennen, te begrijpen en te bespreken. De student leert ook hoe hij in zijn werk kan bijdragen aan bevordering van bestaanszekerheid, bijvoorbeeld met een voorstel voor lunchpakketten voor kinderen uit arme gezinnen of met voorlichting aan collega‚Äôs over hoe ze armoede kunnen herkennen bij cliënten.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
22-05-2021
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot