Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg
Omschrijving
De persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg richt zich afhankelijk van de behoeften, mogelijkheden, kracht en leefsituatie van de cliënt op herstel, behoud of ontwikkeling van de eigen regie, zelfredzaamheid, zelfstandig functioneren, maatschappelijke participatie, rehabilitatie en/of preventie en het welbevinden (kwaliteit van leven). Hij/zij kan daarbij een balans vinden in wat de cliënt zelf kan en wat aan ondersteuning nodig is. De persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg ondersteunt cliënten zowel individueel als in groepsverband en doet dat in afstemming en samenwerking met de cliënt en betrekt de omgeving. Hij/zij doet zijn/haar werk dan ook in voortdurende dialoog met de cliënt en naastbetrokkenen. Hij/zij moet kunnen omgaan met spanningen en verschillen tussen de wensen, mogelijkheden, normen en waarden van de cliënt en naastbetrokkenen. De insteek is steeds om wat goed is voor de cliënt en wat die wil en kan, te verenigen met de inbreng van naastbetrokkenen en met de mogelijkheden die hij/zij als persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg heeft. De persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg is initiatiefrijk, creatief en weet van aanpakken. Dit betekent dat hij/zij kansen ziet en deze kansen kan oppakken, en dat hij/zij creatieve oplossingen weet te bedenken voor nieuwe vraagstukken, ook in zeer complexe en weinig stabiele situaties. Hij/zij gaat professioneel om met zijn/haar gevoelens en emoties bij weerstand, tegenslag en moeilijke situaties. Hij/zij treedt creatief en handelend op in onverwachte, mogelijk escalerende situaties en brengt daarbij zijn/haar mogelijkheden en grenzen duidelijk naar voren. De persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg heeft een helikopterview, voert regie over de processen rond de uitvoering van het ondersteuningsplan en coördineert werkzaamheden van verschillende collega’s, activiteiten rond de regie over het leven van de cliënt en activiteiten met een groep cliënten. Hij/zij heeft een begeleidende rol voor (nieuwe) collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers en geeft hen feedback. Hij/zij heeft een stimulerende en ondersteunende rol voor naastbetrokkenen. Verder draagt hij/zij zorg voor continuïteit van de uitvoering van organisatiegebonden taken en een goede afstemming met deskundigen vanuit andere disciplines.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25779 01-08-2022  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Maatschappelijke Zorg