Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Begeleider maatschappelijke zorg
Omschrijving
De begeleider maatschappelijke zorg richt zich afhankelijk van de behoeften, mogelijkheden, kracht en leefsituatie van de cliënt op herstel, behoud of ontwikkeling van de eigen regie, zelfredzaamheid, zelfstandig functioneren en het welbevinden (kwaliteit van leven). Hij/zij kan daarbij een balans vinden in wat de cliënt zelf kan en wat aan ondersteuning nodig is. De begeleider maatschappelijke zorg doet zijn/haar werk dan ook in voortdurende dialoog met de cliënt en naastbetrokkenen. Hij/zij moet kunnen omgaan met spanningen en verschillen tussen de wensen, mogelijkheden, normen en waarden van de cliënt en naastbetrokkenen. De insteek is steeds om wat goed is voor de cliënt en wat die wil en kan, te verenigen met de inbreng van naastbetrokkenen en met de mogelijkheden die hij/zij als begeleider maatschappelijke zorg heeft. De begeleider maatschappelijke zorg treedt creatief en handelend op in complexe, instabiele en veranderende situaties. Hij/zij gaat professioneel om met zijn/haar gevoelens bij weerstand, tegenslag en moeilijke situaties en geeft duidelijk zijn/haar grenzen aan.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25780 01-08-2022  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Maatschappelijke Zorg Agrarisch loonwerk K0255 01-04-2022
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-08-2022
Begeleiding en ondersteuning op een zorgboerderij K1371 Concept
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2022
Bestaans(on)zekerheid en mensenrechten K1228 Concept
Bewegen in de buurt K0230 01-08-2022
Biologische bedrijfsvoering K0890 01-04-2022
Complementaire zorg K0507 01-08-2022
De mediawijze zorg- en welzijnsprofessional K1092 01-08-2022
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2022
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2022
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2022
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2022
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2022
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-08-2022
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-08-2022
Engels A2/B1 K0802 01-08-2022
Engels B1/B2 K0803 01-08-2022
Ernstig meervoudige beperkingen K0233 01-08-2022
Ervaringsdeskundigheid K0432 01-08-2022
Expressief talent K0152 01-08-2022
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2022
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2022
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2022
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2022
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2022
Geriatrische revalidatiezorg K0902 01-08-2022
Gerontopsychiatrie K0988 01-08-2022
Gezonde leefstijl K0219 01-08-2022
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-08-2022
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2022
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2022
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2022
Jongerenwerk K0160 01-08-2022
Kortdurende herstelzorg eerstelijnsverblijf K1310 Concept
Landbouwhuisdieren K0060 01-04-2022
Lean en creatief K0512 01-08-2022
Leider sportieve recreatie K0920 01-08-2022
Melkwinning K0317 01-04-2022 01-01-2023
Mensen met een verstandelijke en visuele beperking K1062 01-08-2022
Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag K0066 01-08-2022
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel K0067 01-08-2022
Nederlands 3F K0071 01-08-2022
Omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie K1145 01-08-2022
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2022
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2022
Ondersteunen Eigen Regievoering (OER) in de chronische zorg K1363 Concept
Ondersteuning bij de mondzorg K1160 01-08-2022
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2022
Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking K0082 01-08-2022
Peercoaching in de praktijk K0996 01-08-2022
Personen met verward gedrag K1146 01-08-2022
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2022
Positieve Gezondheid in de praktijk K1189 Concept
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2022
Praktijkonderzoek Basis K1418 Concept
Rekenen 3F K1130 01-08-2022 01-08-2023
Samenwerken met informele zorgverleners K0998 01-08-2022
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2022
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2022
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2022
Taalbuddy K1149 01-08-2022
Teeltspecialisatie, geschikt voor niveau 3 K0319 01-04-2022
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2022
Veehouderijspecialisatie, geschikt voor niveau 3 K0322 Concept
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2) K0516 Concept
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2022
Verdieping diergedrag, dierenwelzijn en ethiek geschikt voor niveau 4 K0386 01-04-2022
Verdieping palliatieve zorg K1006 01-08-2022
Verslavingszorg K1007 01-08-2022
Verzorgende en verpleegtechnische handelingen K0118 01-08-2022
Voortplanting en fokkerij K0132 01-04-2022
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2022
Wijkgericht werken K0186 01-08-2022
Zorg en technologie K0137 01-08-2022