Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Maatschappelijke Zorg
Omschrijving
Werken in de sociaal-agogische sector betekent direct werken met cliënten. Hierbij speelt de beginnend beroepsbeoefenaar als persoon een essentiële rol. Zijn/haar kwaliteiten zijn van doorslaggevend belang bij het aangaan van een professionele relatie en bij het bereiken van de gewenste resultaten. De beginnend beroepsbeoefenaar is er steeds op gericht om de eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten te ondersteunen en waar mogelijk te vergroten. Voor een verantwoorde beroepsuitoefening moet de beginnend beroepsbeoefenaar: • betrokken; • empathisch; • assertief; • representatief; • reflectief en • integer zijn. De beginnend beroepsbeoefenaar werkt vraaggericht, methodisch, hygiënisch, veilig, omgevingsgericht, probleemoplossend en ergonomisch verantwoord. Verder is hij/zij geduldig, digitaal vaardig en weet hij/zij inhoud te geven aan zijn/haar voorbeeldfunctie.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23312 01-08-2022  
Eisen mbo-certificaten Ondersteunen en begeleiden in de maatschappelijke zorg
Coördineren en organiseren in de maatschappelijke zorg
Organiseren en begeleiden in de maatschappelijke zorg
Borgen van professionalisering en kwaliteit in de maatschappelijke zorg
Professionalisering en kwaliteit in de maatschappelijke zorg
Zorgdragen voor het ondersteuningsproces in de maatschappelijke zorg
Individuele ondersteuning en zorg in de maatschappelijke zorg
Ondersteunen bij participatie, wonen en huishouden in de maatschappelijke zorg
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Begeleider maatschappelijke zorg 3 25780 01-08-2022
Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg 4 25779 01-08-2022