Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Maatschappelijke Zorg
Omschrijving
Werken in de sociaal-agogische sector betekent direct werken met cliënten. Hierbij speelt de beginnend beroepsbeoefenaar als persoon een essentiële rol. Zijn/haar kwaliteiten zijn van doorslaggevend belang bij het aangaan van een professionele relatie en bij het bereiken van de gewenste resultaten. De beginnend beroepsbeoefenaar is er steeds op gericht om de eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten te ondersteunen en waar mogelijk te vergroten. Voor een verantwoorde beroepsuitoefening moet de beginnend beroepsbeoefenaar: • betrokken; • empathisch; • assertief; • representatief; • reflectief en • integer zijn. De beginnend beroepsbeoefenaar werkt vraaggericht, methodisch, hygiënisch, veilig, omgevingsgericht, probleemoplossend en ergonomisch verantwoord. Verder is hij/zij geduldig, digitaal vaardig en weet hij/zij inhoud te geven aan zijn/haar voorbeeldfunctie.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23312 01-08-2022  
Eisen mbo-certificaten Ondersteunen en begeleiden in de maatschappelijke zorg
Coördineren en organiseren in de maatschappelijke zorg
Organiseren en begeleiden in de maatschappelijke zorg
Borgen van professionalisering en kwaliteit in de maatschappelijke zorg
Professionalisering en kwaliteit in de maatschappelijke zorg
Zorgdragen voor het ondersteuningsproces in de maatschappelijke zorg
Individuele ondersteuning en zorg in de maatschappelijke zorg
Ondersteunen bij participatie, wonen en huishouden in de maatschappelijke zorg
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Begeleider maatschappelijke zorg 3 25780 01-08-2022
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
Agrarisch loonwerk K0255 01-04-2022  
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-08-2022  
Begeleiding en ondersteuning op een zorgboerderij K1371 Concept  
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2022  
Bestaans(on)zekerheid en mensenrechten K1228 Concept  
Bewegen in de buurt K0230 01-08-2022  
Biologische bedrijfsvoering K0890 01-04-2022  
Complementaire zorg K0507 01-08-2022  
De mediawijze zorg- en welzijnsprofessional K1092 01-08-2022  
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2022  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2022  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2022  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2022  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2022  
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-08-2022  
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-08-2022  
Engels A2/B1 K0802 01-08-2022  
Engels B1/B2 K0803 01-08-2022  
Ernstig meervoudige beperkingen K0233 01-08-2022  
Ervaringsdeskundigheid K0432 01-08-2022  
Expressief talent K0152 01-08-2022  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2022  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2022  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2022  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2022  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2022  
Geriatrische revalidatiezorg K0902 01-08-2022  
Gerontopsychiatrie K0988 01-08-2022  
Gezonde leefstijl K0219 01-08-2022  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-08-2022  
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2022  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2022  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2022  
Jongerenwerk K0160 01-08-2022  
Kortdurende herstelzorg eerstelijnsverblijf K1310 Concept  
Landbouwhuisdieren K0060 01-04-2022  
Lean en creatief K0512 01-08-2022  
Leider sportieve recreatie K0920 01-08-2022  
Melkwinning K0317 01-04-2022 01-01-2023  
Mensen met een verstandelijke en visuele beperking K1062 01-08-2022  
Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag K0066 01-08-2022  
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel K0067 01-08-2022  
Nederlands 3F K0071 01-08-2022  
Omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie K1145 01-08-2022  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2022  
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2022  
Ondersteunen Eigen Regievoering (OER) in de chronische zorg K1363 Concept  
Ondersteuning bij de mondzorg K1160 01-08-2022  
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2022  
Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking K0082 01-08-2022  
Peercoaching in de praktijk K0996 01-08-2022  
Personen met verward gedrag K1146 01-08-2022  
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2022  
Positieve Gezondheid in de praktijk K1189 Concept  
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2022  
Praktijkonderzoek Basis K1418 Concept  
Rekenen 3F K1130 01-08-2022 01-08-2023  
Samenwerken met informele zorgverleners K0998 01-08-2022  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2022  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2022  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2022  
Taalbuddy K1149 01-08-2022  
Teeltspecialisatie, geschikt voor niveau 3 K0319 01-04-2022  
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2022  
Veehouderijspecialisatie, geschikt voor niveau 3 K0322 Concept  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2) K0516 Concept  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2022  
Verdieping diergedrag, dierenwelzijn en ethiek geschikt voor niveau 4 K0386 01-04-2022  
Verdieping palliatieve zorg K1006 01-08-2022  
Verslavingszorg K1007 01-08-2022  
Verzorgende en verpleegtechnische handelingen K0118 01-08-2022  
Voortplanting en fokkerij K0132 01-04-2022  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2022  
Wijkgericht werken K0186 01-08-2022  
Zorg en technologie K0137 01-08-2022  
Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg 4 25779 01-08-2022
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
Agrarisch loonwerk K0255 01-04-2022  
Arbeidsparticipatie K0002 01-08-2022  
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-08-2022  
Begeleiding en ondersteuning op een zorgboerderij K1371 Concept  
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2022  
Bestaans(on)zekerheid en mensenrechten K1228 Concept  
Biologische bedrijfsvoering K0890 01-04-2022  
Complementaire zorg K0507 01-08-2022  
De mediawijze zorg- en welzijnsprofessional K1092 01-08-2022  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2022  
Diversiteit K0024 01-08-2022  
Doorstroom naar HBO Gezondheidszorg K0148 01-08-2022  
Doorstroom naar HBO mens en maatschappij K0231 01-08-2022  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2022  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2022  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2022  
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-08-2022  
Engels B1/B2 K0803 01-08-2022  
Ernstig meervoudige beperkingen K0233 01-08-2022  
Ervaringsdeskundigheid K0432 01-08-2022  
Expressief talent K0152 01-08-2022  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2022  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2022  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2022  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2022  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2022  
Geriatrische revalidatiezorg K0902 01-08-2022  
Gerontopsychiatrie K0988 01-08-2022  
Gezonde leefstijl K0219 01-08-2022  
Hechtingsproblematiek K1402 Concept  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2022  
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2022  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2022  
Interprofessioneel samenwerken voor cliënten met een verstandelijke beperking K1277 Concept  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2022  
Jeugd- en opvoedhulp K0159 01-08-2022  
Jongerenwerk K0160 01-08-2022  
Kortdurende herstelzorg eerstelijnsverblijf K1310 Concept  
Landbouwhuisdieren K0060 01-04-2022  
Lean en creatief K0512 01-08-2022  
Leider sportieve recreatie K0920 01-08-2022  
Melkwinning K0317 01-04-2022 01-01-2023  
Mensen met een verstandelijke en visuele beperking K1062 01-08-2022  
Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag K0066 01-08-2022  
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel K0067 01-08-2022  
Omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie K1145 01-08-2022  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2022  
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 K0389 01-08-2022  
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2022  
Ondersteunen Eigen Regievoering (OER) in de chronische zorg K1363 Concept  
Ondersteuning bij de mondzorg K1160 01-08-2022  
Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking K0082 01-08-2022  
Peercoaching in de praktijk K0996 01-08-2022  
Personen met verward gedrag K1146 01-08-2022  
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2022  
Positieve Gezondheid in de praktijk K1189 Concept  
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2022  
Praktijkonderzoek Basis K1418 Concept  
Samenwerken met informele zorgverleners K0998 01-08-2022  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2022  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2022  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2022  
Taalbuddy K1149 01-08-2022  
Teeltspecialisatie, geschikt voor niveau 3 K0319 01-04-2022  
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2022  
Veehouderijspecialisatie, geschikt voor niveau 3 K0322 01-04-2022 01-04-2022  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2) K0516 Concept  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2022  
Verdieping diergedrag, dierenwelzijn en ethiek geschikt voor niveau 4 K0386 01-04-2022  
Verdieping palliatieve zorg K1006 01-08-2022  
Verplegende en verpleegtechnische handelingen K0119 01-08-2022  
Verslavingszorg K1007 01-08-2022  
Verzorgende en verpleegtechnische handelingen K0118 01-08-2022  
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 01-08-2022  
Voorbereiding havo biologie K0842 01-08-2022  
Voorbereiding havo economie K0843 01-08-2022  
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 01-08-2022  
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 01-08-2022  
Voorbereiding havo scheikunde K0847 01-08-2022  
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 01-08-2022  
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2022  
Voortplanting en fokkerij K0132 01-04-2022  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2022  
Wijkgericht werken K0186 01-08-2022  
Zorginnovaties en technologie K0138 01-08-2022