Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Logistiek medewerker
Omschrijving
De logistiek beroepsbeoefenaar, in dit dossier worden hiermee de logistiek medewerker en de logistiek teamleider getypeerd, is zich bewust dat hij/zij een belangrijke schakel vormt in de totale logistieke keten. Hij/zij realiseert met zijn/haar collega’s de opgedragen doelstellingen door snel, accuraat en veilig te werken. Uit zichzelf probeert hij/zij schade te voorkomen, zijn eigen handelen voortdurend te controleren en initiatieven te nemen om de voortgang in het logistieke proces te bewaren. Het is van groot belang dat de logistiek beroepsbeoefenaar bedrijfsspecifieke regels en procedures, instructies, wet- en regelgeving op het gebied van arbo, milieu en producthygiëne in acht neemt. Hij/zij is zorgvuldig, heeft oog voor detail tijdens alle werkzaamheden, en is zich bewust van de (persoonlijke) veiligheidsrisico’s. De logistiek beroepsbeoefenaar doet met passie en servicegerichtheid zijn/haar werk. De logistiek beroepsbeoefenaar is bereid om te werken op onregelmatige tijdstippen en rouleert in taken, wanneer dat nodig is. Hij/zij krijgt te maken met verschillende logistieke systemen en werkt vaak voor meer klanten. Dit vereist een flexibele instelling. Daarnaast vragen de werkzaamheden in de logistiek lichamelijke inspanning: een goede gezondheid en een goede lichamelijke conditie zijn noodzakelijk. De logistiek beroepsbeoefenaar gaat integer, professioneel en collegiaal om met chauffeurs, interne en externe klanten, goederen, geld en bedrijfsinformatie. De logistiek beroepsbeoefenaar vervult een voorbeeldrol naar collega’s en helpt hen waar nodig. Daarnaast is hij/zij gedisciplineerd, resultaatgericht en kan omgaan met wisselende werkdruk. Deze competenties zijn nodig om voortdurend de gevraagde kwalitatieve en kwantitatieve arbeidsprestatie op tijd te kunnen leveren. De logistiek beroepsbeoefenaar is communicatief vaardig. Dit betekent dat hij/zij correct, duidelijk en met gepaste omgangsvormen communiceert en in het gesprek met chauffeurs, leidinggevenden, interne en externe klanten in staat is goed te luisteren en vragen kan beantwoorden. Hij/zij gaat respectvol om met de normen en waarden van collega’s met een andere culturele achtergrond en/of die een andere loyaliteit ten opzichte van de werkgever hebben. De logistiek beroepsbeoefenaar past daarom wanneer nodig zijn/haar wijze van communiceren aan de situatie aan.
Niveau 2
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25774 01-08-2022  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Logistiek ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2 K0003 01-08-2022
Basis inzetbaarheid als militair K1153 01-08-2022
Basis militaire fysieke en mentale fitheid K1154 01-08-2022
Deelmarkten vervoer 1 K0344 01-08-2022
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2022
Douaneaangifte basis K1172 01-08-2022
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2022
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2022
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2022
Duurzaamheid in het beroep B K0029 01-08-2022
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-08-2022
Engels A2/B1 K0802 01-08-2022
Engels B1/B2 K0803 01-08-2022
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2022
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2022
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2022
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2022
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2022
Hout en plaatmateriaal K0248 01-08-2022
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2 K0224 01-08-2022
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2022
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2022
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2022
Klantcontact en verkoop K0059 01-08-2022
Koerier bestelauto K0869 01-08-2022
Lean en creatief K0512 01-08-2022
Levensmiddelen in de logistiek K0771 01-08-2022
Nederlands 3F K0071 01-08-2022
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) K0211 01-08-2022
Opslag gevaarlijke stoffen K0434 01-08-2022
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2022
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2022
Rekenen 3F K1130 01-08-2022 01-08-2023
Rekenen in de beroepspraktijk K0285 01-08-2022 01-08-2024
Solliciteren K0097 01-08-2022
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2022
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2022
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2022
Toewerken naar Nederlands 2F K1133 01-08-2022 01-01-2023
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2) K0516 01-08-2022
Verrijking leervaardigheden K0440 01-08-2022
Voorbereiding logistiek teamleider K1182 01-08-2022